<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

#Techday - mer agile metoder i fremtiden

Andreas Holmqvist Andreas er produktansvarlig i Cegal Energy Products og har lang erfaring med utvikling av digitale produkter for energibransjen. Han jobber tett på markedet og sikrer at Cegal leverer relevante og verdifulle produkter til sine kunder innenfor fornybar energi.
05/08/2024 |

På Techday samler Statnett og Elhub hundrevis av teknologer og beslutningstakere fra kraftbransjen til presentasjoner og faglige diskusjoner. Cegal var selvfølgelig tilstede for å lære om og diskutere de viktigste utfordringene som preger bransjen i dag.

Techday 2024 ble en innholdsrik dag med fylt med lærerike foredrag. Her er en kort oppsummering av noe av det som ble presentert:


Moderne produktutvikling i en konservativ bransje

●    Statnett har tatt i bruk agile metoder for å utvikle digitale verktøy som støtter arbeidet til de over 1000 ansatte.
●    Elhub har gått fra et stort implementasjonsprosjekt til en organisasjon med kryssfunksjonelle team innenfor ulike verdistrømmer.

Flere innlegg belyste viktigheten av en moderne (les smidig eller agil) tilnærming til utvikling av digitale produkter. I Statnett har man lenge benyttet en beslutningsmodell tilpasset store infrastrukturprosjekter. På sin digitaliseringsreise har de tatt i bruk agile metoder for å utvikle verktøy som støtter den samfunnskritiske jobben de utfører. Elhub delte sin erfaring fra et stort implementeringsprosjekt levert etter fossefallsmetoden, via en lang in-sourcing prosess, til en organisasjon med kryssfunksjonelle team innenfor ulike verdistrømmer.

Les saken: Agile IT Governance - IT-metodikk for fremtiden > 

Drift av et stadig mer komplekst kraftsystem

●    Økt fornybar og uregulerbar kraftproduksjon krever nye verktøy for håndtering av flaskehalser og fleksibilitet i kraftsystemet.
●    NODES delte sine erfaringer med fleksibilitetsmarkeder, mens Statnett presenterte verktøy for drift av kraftsystemet i 15-minutters intervaller.

Kraftsystemet endres når det kommer mer uregulerbar, fornybar energiproduksjon. Vannkraft er ryggraden i norsk kraftproduksjon, men vannkraft alene er ikke nok når samfunnet raskt elektrifiseres. Sol- og vindkraft bygges ut i stort omfang, men produksjonen er væravhengig. 
NODES var på plass og fortalte om deres erfaring med fleksibilitetsmarkeder. Statnett presenterte hvordan de utvikler verktøy for flaskehalshåndtering i et kraftsystem som skal driftes i 15-minutters intervaller istedenfor på time.

Bærekraftig IT

●    IT står for en betydelig del av verdens energiforbruk. Vi må ta bevisste valg når det gjelder IT-infrastruktur og stille krav til bærekraft hos leverandører.
●    Hafslund delte sine tanker om hvordan vi kan skape en mer bærekraftig IT-bransje.

IT er estimert til å stå for opp mot 10 prosent av verdens energiforbruk. Hver eneste mail vi sender til en kollega, hver eneste fil vi lagrer, hver eneste spørring og hver AI-prompt krever prosessering og oppbevaringsplass. Store datasenter som skal understøtte en stadig mer digital hverdag i skyen bygges og tar opp verdifulle arealer. Hafslund delte sine tanker rundt hvordan vi må tenke bærekraft også i valgene vi tar rundt IT infrastruktur og mente at det er viktig at bransjen setter krav om bærekraft også til sine leverandører. 

Edge computing

●    Smart styring av kraftsystemet krever mer data fra sensorer (IoT, tingenes internett).
●    Å Energi har bygget et rammeverk for å konfigurere tusenvis av enheter til å utføre oppgaver ute i feltet ved hjelp av Azure-teknologi.

Smart styring av kraftsystemet, fra produksjon til distribusjon og forbruk, krever at vi har tilgang til mer og mer data fra sensorer (IoT, Internet of Things). Dette krever, blant annet av sikkerhetsmessige grunner, at prosessering av data dels skjer der hvor data oppstår, istedenfor at alt blir hentet inn til sentrale systemer. Å Energi viste frem hvordan de med hjelp av Microsoft Azure-teknologi har bygget et rammeverk for å effektivt konfigurere tusenvis av enheter til å utføre de riktige oppgavene ute i feltet.

Det digitale kraftsystemet

Elbits har fått til mye i løpet av deres første år – nå har de på plass CEO og CTO som presenterte hvordan de ønsker å hjelpe til med å lage det digitale kraftsystemet for et elektrisk Norge. Sammen ønsker de være med på å øke nettselskapenes evne til å utvikle og ta bruk felles innsikt og digitale produkter som gir mer kapasitet til kunder og samfunn. De viste frem «elefanten» og hvordan de deler den opp i mindre deler og jobber med produkter, features og Proof of Concepts. Flere kjenner allerede til WattApp og nasjonal modell – men de har mye mere på planen slik som driftsplanlegging og kundesamhandling.

I tillegg til de nevnte temaene, ble det også diskutert:
●    Kunstig intelligens (AI) og dens rolle i kraftbransjen
●    Digitalt samspill med kunder og brukere
●    Sikkerhet i et digitalisert kraftsystem

Les saken; Hvordan sikre bedriftens Data Capital? > 

Cegal i kraftbransjen

Elhub og Statnett fortalte hvordan de samarbeider på utvikling av sine designsystemer i sesjonen «Fra designcyste til designsystem». Begge to har forskjellige systemer, men samarbeider og deler erfaringer. Og som Elhub sa – de har fått inspirasjon fra Statnett. Elhub har fem ulike webapplikasjoner som de forvalter. Cegal jobber med frontend-utvikling hos begge virksomhetene, og Elhub har som Cegal et designsystem som er forket fra NAV. Med et designsystem så er det enklere å tilpasse i henhold til generelle krav og løse ting i rammeverket i stedet for å løse det i hver enkelt applikasjon.

Cegal har sine røtter som ledende teknologileverandør til den norske kraftbransjen. I mer enn 20 år har vi utviklet systemer og levert digitalisering og konsulenttjenester til hele verdikjeden innen produksjon  av fornybar energi. Vi er stolte av å være en del av den teknologiske utviklingen i kraftbransjen, og hvordan vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid. 

 

Vil du prate med oss? Vi er klar til å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Konsulent Suksesshistorier oracle
Cegal i nøkkelrolle når Elhub flytter hjem
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Digitalisering Olje og gass Suksesshistorier
Proaktiv IT-drift hos Sval
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Digitalisering Energi Suksesshistorier
Usedvanlig godt migreringsprosjekt da Cegal tok over IT-driften...
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow