<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Proaktiv IT-drift hos Sval

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
04/11/2024 |

Cegal Agile IT Governance binder sammen Svals forretningsvirksomhet og IT-drift på en sømløs måte. Med Agile IT Governance kan Sval rette fokus mot sin kjernevirksomhet – leting etter og produksjon av olje og gass – samtidig som IT-driften har gått fra å være reaktiv til å bli proaktiv.

Etter å ha kjøpt opp Spirit Energy Norway i 2022, etablerte Sval seg raskt som en av de ti største olje- og gassprodusentene i Norge. Siden da har selskapet vært på en intens digital reise og utnytter nye teknologier for å operere effektivt og produktivt.

Les mer om Sval og Spirit-fusjonen her: Fusjon av IT-systemer gikk raskt og smidig med Cegals hjelp>

Svals visjon er å fortsette å utvikle sin virksomhet på norsk sokkel (NCS) og kontinuerlig se etter muligheter for å utvide sin portefølje og skape verdi for eiere og samfunn. Målet deres er å bli en av de fem største produsentene på NCS.

Cegal har de siste årene levert IT-drift og teknologi. Nå har Sval og Cegal tatt IT-driften ett skritt videre, og Cegal har blitt en strategisk IT-partner.
4. januar 2024 gikk Sval og Cegal vellykket live med Agile IT Governance, en ny samarbeidsmodell.

Les hva vår Manager Business Services Ingrid Kvinge skriver om metodikken Agile IT  her > 

Cegals smidige IT-leveringsmodell er en sentral del av Svals IT-strategi.
Bjørn Magnus, Sval 

Prosjektet med å etablere Agile IT Governance har vært en suksess. De operative effektene vil være betydelige, men det er for tidlig å fastslå konkrete resultater. Med Cegal Agile IT Governance har Svals IT-drift gått fra å være reaktiv til å bli proaktiv. Det proaktive styringslaget er lagt til ved å legge Agile IT Governance på toppen av eksisterende IT-drift. Dette laget er også limet mellom forretning og IT, og gjør at IT kan støtte forretningen mer sømløst.

Etableringsfasen av Agile IT Governance var veldig viktig for å sikre ikke bare robuste tjenester fra starten, men også for å justere forventninger og bygge kultur. En nøkkelsuksessfaktor var evnen til å opprettholde en åpen og ærlig dialog gjennom hele prosessen. Vi var også veldig imponert over responsiviteten til Cegal, sier Bjørn Magnus, IT-direktør i Sval.

ITIL med Agile IT Governance på toppen

Samarbeidet med Cegal lar Sval fokusere på leting etter og produksjon av olje og gass. Cegal støtter Svals virksomhet med stabil og sikker IT-drift og teknologi. Cegal bruker ITIL (Information Technology Infrastructure Library), en ramme av beste praksis for å levere IT-tjenester. Nå har Sval og Cegal tatt partnerskapet rundt IT-drift et skritt videre med Agile IT Governance.

Med Agile IT Governance driver vi kontinuerlig forbedring av IT-leveransen og teknologien som Sval bruker i sine operasjoner.
Mamta Malhotra, Cegal

Cegal Agile IT Governance er utformet for å knytte forretningsmål og IT-drift sammen, og sikre en robust styringsstruktur som fanger opp Svals forretningsbehov samtidig som den sikrer effektiv kommunikasjon med Cegal. Innenfor denne rammen dikterer Sval den strategiske retningen og prioriteringene, slik at Cegal kan levere verdiøkende IT-tjenester og fungere som en innsiktsfull forretningsrådgiver. Dette samarbeidet fremmer kontinuerlig forbedring gjennom rask beslutningstaking og en dyp forståelse av målene.

Farvel til rigide strukturer

Agile IT Governance representerer et farvel til rigide, hierarkiske strukturer og velkommen til, mer samarbeid og en mer tilpasningsdyktig modell. Den integrerer smidige prinsipper i prosjektstyringen, og legger vekt på gjennomsiktighet, iterative prosesser og kontinuerlig forbedring for å maksimere kundeverdi. 

– Kjerne-IT-infrastrukturen forblir den samme. Men måten vi jobber på vil endre seg fra reaktiv til proaktiv, noe som vil kreve et nytt fokus og tankesett. Som en del av den nye operative modellen har nye prosesser, styring og rapportering blitt etablert for å støtte proaktiv levering, sier Malhotra.

– Når vi avslutter dette prosjektet, feirer vi samarbeidet mellom teamene og et partnerskap som ga resultater forbi det vi forventet. Sammen har vi snudd utfordringer til leveranser og lagt et solid grunnlag for fremtidige prosjekter, sier Mamta Malhotra til slutt.

Denne suksessen illustrerer viktigheten av effektiv prosjektledelse, tydelig kommunikasjon, felles mål og en proaktiv tilnærming til problemløsning.
Mamta Malhotra, Cegal

Mamta Malhotra, Business Services Manager i Cegal.

Ønsker du en prat med oss? Vi er klar til å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Olje og gass Suksesshistorier Skytjenester
OKEA oppnår lønnsomhet og vekst ved å outsource IT til Cegal
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Digitalisering Energi Suksesshistorier
BW Energy vokste med 400% uten å øke antall IT-ansatte
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Energi Olje og gass Suksesshistorier
Beerenberg moderniserer IT-plattformen med hjelp fra Cegal
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow