<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Agile IT Governance - IT-metodikk for fremtiden

Ingrid Kvinge Ingrid er en erfaren konsulent som har brukt de siste syv årene på å spesialisere seg i smidig arbeidsmetodikk innen IT-prosjekter. Med en allsidig bakgrunn som inkluderer erfaring som agile coach, personalleder, prosjektleder, produkteier, scrum master og teamleder har Ingrid opparbeidet seg et solid grunnlag for å lykkes med teamarbeid.
03/05/2024 |

I et teknologilandskap som stadig endrer seg blir tradisjonelle prosjektmodeller ofte for rigide og statiske. Om teknologien skal understøtte forretningen i dag og i fremtiden trenger man en modell som er smidig, fleksibel og som kan tilpasses teknologiske endringer og endrede forretningsbehov. 

Agile  IT Governance er en ny leveransemodell fra Cegal som understøtter at virksomheters behov ofte forandrer seg samtidig som de teknologiske mulighetene endrer seg hele tiden. Agile IT Governance gjør det mulig for din virksomhet å navigere trygt og teknologisk oppdatert inn i fremtiden. 

Hva er Agile IT Governance?

Agile IT Governance skiller seg fra rigide, hierarkiske prosjektmodeller. I stedet har Cegal utviklet en smidig, endringsdyktig og samarbeidsorientert prosjektmodell. Smidige prinsipper, gjennomsiktighet, iterative prosesser og kontinuerlig forbedring er integrert i prosjektmodellen. Målet med Agile IT Governance er å gi mest mulig verdi til  kundene.

I stedet for å jobbe med ett stort prosjekt og følge én fastspikret plan, bryter man med smidig metodikk ned prosjektet  og virksomhetens behov i mindre prosjekter – eller, mer presist, i konkrete oppgaver. Smidig IT-metodikk dreier seg om inkrementelle og iterative trinn for å levere kontinuerlige forbedringer. Oppgavene løses i korte utviklingssykluser. Tilnærmingen prioriterer rask levering, tilpasning til endringer og samarbeid – heller enn styring ovenfra og ned og følge en fastsatt plan for hele prosjektet, noen ganger for mange år fremover.


Hvordan jobber Cegal med Agile IT Governance?

I Cegal bruker vi følgende fire grunnleggende prinsipper for Agile IT Governance:

Samarbeid fremfor kontroll

Agile IT Governance prioriterer samarbeid i tverrfaglige team i stedet for kontroll ovenfra og ned. Metoden oppmuntrer til åpen kommunikasjon, informasjonsdeling og kollektive beslutninger. Dette fremmer en samarbeidskultur som er avgjørende for raskt å kunne vurdere nye muligheter eller utfordringer.

Iterative beslutningstakning

Tradisjonelle styringsmodeller betyr ofte langvarige beslutningsprosesser. Smidig IT-styring derimot, bygger på iterativ beslutningstaking. Beslutninger tas inkrementelt – hele tiden, slik at det kan gjøres justeringer basert på utvikling, endrede forutsetninger, nye momenter og så videre. Denne tilnærmingen gjør at organisasjoner blir dynamiske.

Kontinuerlige tilbakemeldinger

Kontinuerlige tilbakemeldinger er hjørnesteinen i smidig metodikk, og det samme gjelder for smidig IT-styring. En struktur for kontinuerlige tilbakemeldinger sikrer at sanntidsdata og ny kunnskap er grunnlaget for nye beslutninger. Dermed blir kvalitetssikring en del av den smidige syklusen. Denne tilbakemeldingsstrukturen gir virksomheter mulighet til å gjøre justeringer basert på data og kontinuerlige forbedringer.

Oppdatert risikostyring 

I tradisjonell prosjektstyring er risikostyring ofte en selvstendig og periodisk aktivitet. I Agile IT Governance er risikostyring en integrert del av pågående prosesser. Dermed fanger man opp risikoer i underveis, slik at prosjektet kan justeres og risiko reduseres før det blir for sent. Slik kan virksomheter navigere tryggere i et uforutsigbart landskap.


Hvordan implementerer Cegal Agile IT Governance?

Agile IT Governance er nødvendig om virksomheter skal navigere smart og effektivt i et teknologilandskap i kontinuerlig endring. Det gjør at virksomheten blir tilpasningsdyktig, korter ned tiden tar tar før tjenester og produkter kan lanseres i markedet og styrker samarbeid. Samtidig bli  kundetilfredshet prioritert, teamene styrket og ressursbruken optimalisert. Agile IT Governance gjør at virksomheter effektivt kan justere seg til markeds- og teknologiendringer, til nye forretningsmål og gir konkurransefortrinn.


Cegal har tre grunnleggende prinsipper for implementering av Agile IT Governance:

Kulturell endring

Agile IT Governance krever en kulturell endring i organisasjonen. Ledelsen bør fremme en kultur av tillit, samarbeid og eksperimentering. Teamene må føle at de er herre over sitt arbeid og at de faktisk er med på beslutninger.

Flerfaglige og tverrfaglige team

Det er nødvendig å bryte ned siloer og fremme tverrfaglig samarbeid. La teamene styre seg selv og la dem å ta beslutninger på sitt område samtidig som de jobber i samsvar med organisasjonens strategiske mål.

Bruk smidige verktøy og opplæring

Å ta i bruk smidige verktøy og tilby relevant opplæring er avgjørende for vellykket implementering av Agile IT Governance. Dette sikrer at teamene har det de trenger for å samarbeide effektivt og tilpasse seg endringer.

Implementering av Agile IT Governance fremmer den smidige tankesettet som lar organisasjonen blomstre i usikre tider. Ved å omfavne samarbeid, iterative prosesser og kontinuerlig forbedring, kan bedrifter navigere gjennom utfordringene som kommer i den digitale tidsalderen styrke og fleksibilitet. Fremover vil utviklingen av måten IT-prosjekter styres bli påvirkes av tilpasningsevne, endringsevne og evne til å levere verdi i et teknologilandskap i stadig endring.

Les om hvordan OKEA oppnår vekst og lønnsomhet ved å outsource IT til Cegal > 

Ønsker du mer informasjon om smidig IT-styring? Vi er klar til å hjelpe deg.

Relaterte saker

Consultancy > Projects > Process Governance > Agile IT Governance
arrow
Consultancy > Projects > Process Governance > IT Health Check
arrow
Consultancy > Projects > Process Governance > Business...
arrow