<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Proaktiv IT-drift hos Sval

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
04/12/2024 |

Cegal Agile IT Governance binder samman Svals affärsverksamhet och IT-drift på ett sömlöst sätt. Med Agile IT Governance kan Sval fokusera på sin kärnverksamhet - letning efter och produktion av olja och gas - samtidigt som IT-driften har gått från att vara reaktiv till att bli proaktiv.

Efter förvärvet av Spirit Energy Norway år 2022, etablerade sig Sval snabbt som en av de tio största olje- och gasproducenterna i Norge. Sedan dess har företaget varit på en intensiv digital resa och utnyttjar nya teknologier för att arbeta effektivt och produktivt.

Läs mer om Sval och Spirit-fusionen här (engelsk artikel) >

Svals vision är att fortsätta utveckla sin verksamhet på norsk kontinentalsockel (NCS) och kontinuerligt söka möjligheter att utvidga sin portfölj och skapa värde för ägare och samhälle. Deras mål är att bli en av de fem största producenterna på NCS.

Cegal har under de senaste åren levererat IT-drift och teknologi. Nu har Sval och Cegal tagit IT-driften ett steg längre, och Cegal har blivit en strategisk IT-partner.

Den 4 januari 2024 gick Sval och Cegal framgångsrikt live med Agile IT Governance, en ny samarbetsmodell.Ta del av vad vår Manager Business Services Ingrid Kvinge skriver om Agile IT-metodiken här >

Cegals flexibla leveransmodell för IT är en central del av Svals IT-strategi.
Bjørn Magnus, Sval 

Implementeringen av Agile IT Governance har varit en framgångssaga för Sval. De operativa effekterna förväntas vara betydande, även om det är för tidigt att fastställa konkreta resultat ännu. Med Cegal Agile IT Governance har Svals IT-drift gått från att vara reaktiv till att vara proaktiv. Genom att lägga till Agile IT Governance ovanpå den befintliga IT-driften har ett proaktivt styrningslager skapats, som fungerar som en brygga mellan verksamheten och IT och möjliggör en mer sömlös integration för att stödja verksamheten.

Under uppstartsfasen av Agile IT Governance var det av yttersta vikt att säkerställa inte bara robusta tjänster från början, utan också att justera förväntningar och bygga en samarbetskultur. En nyckelfaktor för framgång var förmågan att upprätthålla en öppen och ärlig dialog genom hela processen. Vi var också mycket imponerade av Cegals responsivitet, säger Björn Magnus, IT-direktör på Sval.

ITIL med Agile IT Governance på toppen

Genom samarbetet med Cegal kan Sval fokusera på letning och produktion av olja och gas. Cegal ger stöd åt Svals verksamhet genom stabil och säker IT-drift och teknologi. Genom att använda ITIL (Information Technology Infrastructure Library), en ram av best practice för att leverera IT-tjänster, har Sval och Cegal nu tagit sitt partnerskap inom IT-drift till nästa nivå med Agile IT Governance.

Med Agile IT Governance strävar vi alltid efter att förbättra IT-leveransen och teknologin som används i Svals verksamhet.
Mamta Malhotra, Cegal

Cegal Agile IT Governance syftar till att sammanfoga affärs- och IT-driftsmål och säkerställa en robust styrningsstruktur som tillgodoser Svals affärsbehov samtidigt som den främjar effektiv kommunikation med Cegal. Inom denna ram stakar Sval ut den strategiska riktningen och prioriteringarna, vilket möjliggör leverans av värdeskapande IT-tjänster från Cegal och fungerar som en insiktsfull affärsrådgivare. Detta partnerskap främjar kontinuerlig förbättring genom snabbt beslutsfattande och en djup förståelse för målen.

Farväl till rigida strukturer

Agile IT Governance innebär ett farväl till rigida, hierarkiska strukturer och välkomnar i stället mer samarbete och en mer flexibel modell. Det integrerar smidiga principer i projektledningen och betonar transparenta, iterativa processer och kontinuerliga förbättringar för att maximera kundvärde.

– Kärn-IT-infrastrukturen förblir densamma. Men sättet vi arbetar på kommer att förändras från reaktivt till proaktivt, vilket kräver ett nytt fokus och inställning. Inom ramen för den nya operativa modellen har nya processer, styrning och rapportering etablerats för att stödja proaktiv leverans, säger Malhotra.

– När vi avslutar detta projekt, firar vi samarbetet mellan teamen och ett partnerskap som har levererat resultat över våra förväntningar. Tillsammans har vi vänt utmaningar till leveranser och lagt en stabil grund för framtida projekt, säger Mamta Malhotra avslutningsvis.

Denna framgång belyser betydelsen av effektiv projektledning, tydlig kommunikation, gemensamma mål och en proaktiv strategi för problemhantering.
Mamta Malhotra, Cegal

Mamta Malhotra, Business Services Manager på Cegal.

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig!

Relaterade artiklar

digitalisering Energi Succéhistorier
BW Energy växte med 400% utan att öka antalet IT-medarbetare
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Energi Succéhistorier
Beerenberg moderniserar IT-plattformen med hjälp från Cegal
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Olja och Gas Succéhistorier
OKEA uppnår lönsamhet och tillväxt genom att outsourca IT till...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow