<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Cegal ePortal

Hva er Cegal ePortal?

ePortal er en løsning for økonomistyring for energibransjen levert av Cegal Finans (nå Konti AS), som tidligere var et datterselskap av Cegal AS. 

Les saken: Cegal selger Cegal Finans og ePortal >

ePortal automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i energiselskapet og er et sett verktøy som sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-systemet.

Systemet sikrer kvaliteten på input-dataene. Alle data registreres bare én gang, og kan brukes i alle prosesser. Du slipper å bruke tid på manuell registrering av data i ulike systemer, og unngår dobbeltarbeid.

Grunnsteinen i ePortal-løsningen er Visma Business, Visma Dokumentsenter og Visma Lønn, men det er produktets egenutviklede moduler som gjør løsningen unik.

Relaterte artikler

Nyheter
Cegal selger Cegal Finans og ePortal
Admin
arrow