<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Energiverk

Hva er et energiverk? 

Energiverk er et foretak som produserer ulike former for energi som de selger til sluttbruker. Det kan være elektrisk energi, fjernvarme (oppvarming av vann), gass eller lignende. 

Tidligere kalte vi strømselskapene for elektrisitetsverk, men nå produserer de ofte flere sorter energi, ikke bare strøm eller elektrisk energi, derfor endring av navn til energiverk. 

Hva gjør Cegal? 

Cegal er den mest spesialiserte leverandør av teknologi til energisektoren. Med stor kunnskap og lang erfaring med bransjens verdikjede og mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, bidrar vi til å øke gevinsten av digitalisering for selskaper og organisasjoner over hele verden, både innenfor produksjon, transport og salg av energi.  

Les mer om våre tjenester for Energisektoren her > 

Ønsker du en prat med oss rundt energiverk?