<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal selger Cegal Finans og ePortal

Admin
03/23/2023 |

Cegal AS har besluttet å fristille datterselskapet Cegal Finans AS og overføre eierskapet til produktet ePortal til Cegal Finans AS. Det er de ansatte i Cegal Finans AS som har inngått avtalen om kjøp av selskapet sammen med samarbeidspartner JHL AS. Selskapet skifter navn til Konti AS 

Sammen har de ansatte i Cegal Finans både den faglige og tekniske kompetansen som vil kreves for utvikling og modernisering av ePortal, samt for å videreføre kundeporteføljen på regnskapsbyrå. Selskapet vil bli ledet av Nadia Deveci og Reidun Moen som overtar som daglige ledere 01.04.2023. 

Cegal Finans leverer regnskapstjenester for et bredt utvalg kunder i forskjellige næringer i hele Norge. I tillegg har selskapet bransjeproduktet ePortal som benyttes av kunder innen kraftbransjen. Etter transaksjonen vil Konti AS vil fortsette å være lokalisert med kontor i Ølen, Haugesund og Stord. I overføringsperioden vil selskapene samarbeide tett for å sikre sømløs overføring av eierskapet i ePortal og videre drift av selskapet.  

Salget er et ledd i Cegal sin strategi for å nå målet om å bygge et ekstraordinært teknologiselskap som muliggjør en mer bærekraftig fremtid. Cegal vil fortsette å levere industriprogramvare, konsulenttjenester og skyløsninger fra Haugesund og Stord etter transaksjonen. 

«Det gir mening at Cegal Finans skilles ut av Cegal for å kunne satse på å levere regnskapstjenester og videreutvikle ePortal. Jeg er glad for at de ansatte har et brennende engasjement for dette og vil drive selskapet videre,» sier Dagfinn Ringås, administrerende direktør i Cegal.  

"Våre ambisjoner krever at vi prioriterer kjernevirksomhet, og det er en fin synergi at dette samtidig gir Cegal Finans muligheten til å fortsette å vokse som et eget selskap under eget navn og merkevare» avslutter han 

 

Kontaktperson Cegal:  
Dagfinn Ringås, Administrerende direktør, tlf 97143146 

Kontaktpersoner Konti AS:  
Nadia Deveci, Daglig leder (Regnskapstjenester) tlf 451 90 119 
Reidun Moen, Daglig leder (ePortal) tlf 953 32 191