<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Kraftverk

Hva er et kraftverk? 

 
Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. Det finnes mange typer kraftverk, for eksempel vannkraftverk, bølgekraftverk, kjernekraftverk, solkraftverk og gasskraftverk. 

Når det gjelder vannkraftverk, kan begrepet kraftverk omfatte én eller flere kraftstasjoner hvor kraften produseres, sammen med reguleringsinnretninger som demninger, luker, tunneler og rørgater. Hver kraftstasjon kan igjen ha flere aggregater, som består av turbin pluss generator. 

Begrepet kraftverk blir ofte også brukt som betegnelse for en organisasjon eller et kraftselskap som administrerer kraftproduksjon. Betegnelsene kraftverk og kraftstasjon brukes derfor til dels om hverandre, men begrepene kraftselskap og kraftprodusent må ikke forveksles med Kraftleverandør. Kraftleverandøren er det selskapet som du som forbruker kjøper kraft hos, men dette selskapet behøver ikke nødvendigvis å ha egen kraftproduksjon. 

Cegal og kraftverk

Vi har utarbeidet en analyseløsning for en av våre kraftkunder. Dette ble gjort ved å samle historiske data fra flere systemer med ulikheter i lagringstid, dataformat, tidsstempling, mm. i en sentral database og tilgjengeliggjort disse via et grafisk grensesnitt slik at ansatte lett kan søke og sammenstille data.

Videre har det blitt gjort analyser av uønskede vibrasjoner under oppstart av kraftverk og vurdering av forbedringer av internt vannhusholdningssystem. Gjennomgang av funksjonalitet for vannkraftverk, samt utvikling av komponent for uttrekk og analyse av produksjonssegmenter (oppstart, kjøring og nedstengning av produksjon). 

Les mer om våre tjenester for Energisektoren her > 

Lurer du på noe rundt Kraftverk?