<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Data och Analys

Få kontroll över data- och informationsflödet.

Använd data på ett smart sätt

Datadrivna beslutsstödstjänster

Morgondagens företag kan använda sina data på ett smart sätt. Cegal är ledande inom dataanvändning och hjälper dig och ditt företag att utnyttja dina på ett optimalt sätt. Som heltäckande leverantör med ett professionellt starkt och framåtblickande team är vi redo att hjälpa ditt företag med alla delar av processen – från rådgivning, arkitektur och utveckling till ledning.

 • Datastyrning och informationsledning/Data- och informationshantering
  Ta kontrollen över dina data och ditt informationsflöde. Kolla vem som kan göra vad, när, var och hur, och definiera de principer som gör informationen tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt.

 • Dataplattform
  Skalbara och framtidssäkrade dataplattformar som sammanställer, behandlar, lagrar och utnyttjar data för ytterligare analytisk bearbetning och insikter – både on-prem, i molnet och i hybridlösningar. Rådgivning vid val av arkitektur och teknik.

 • Big Data
  Sensordata, textfiler och data som är mer eller mindre ostrukturerade har mycket värde.
 • Data Science
  Med olika avancerade analystekniker och metoder utvecklas tjänster för datadrivet beslutsstöd. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, AI, maskininlärning, discovery workshops, avancerad analys, bildigenkänning, tidsserieanalys, prediktiv analys, samt arbete med datakvalitet och datatvätt.

 • Visualisering av data
  Sammanställning och presentation av data i rapporter och dashboards för vidare analyser, insikter och kommunikation. Se Power BI och Oracle Analytics

 

Kontakta oss för ett samtal

På Cegal har vi en mängd konsulter som bland annat är experter på BI, rapportering, datahantering och avancerad analys. Vi redo att hjälpa ditt företag med målet att bli ett ledande teknikföretag.

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) är ett område inom informationsteknik som handlar om att samla in och strukturera affärsinformation för att använda den i rapportering, analys och beslutsstöd. En BI-lösning består ofta av programvara för att extrahera data från källsystem, transformera dessa data enligt verksamhetens definitioner och därefter läsa in dem i en databas. Den här typen av databas kallas ofta ett datalager. Ovanpå denna databas används programvara för att modellera och visualisera dina data.

BI används för att ge bättre bolagsstyrning och förstärka underlaget för planering och framtida beslut. Microsoft och Oracle är bland de största leverantörerna av BI-lösningar, med bland andra Microsoft Power BI och Oracle Business Intelligence.

Våra konsulter arbetar med att utveckla analytiska modeller och datavisualiseringar i Power BI och Oracle Business Intelligence. Vi gör det möjligt för kunden att enkelt analysera sin verksamhet och hjälper därmed våra kunder att fatta bättre och mer informativa beslut som baseras på fakta. 

I dag strävar många kunder efter att bli mer datadrivna. För att det ska fungera måste data samlas in, struktureras och lagras på rätt plattformar, antingen i traditionellt strukturerade relationella datalager eller big data-lösningar.

Hela arkitekturen för att bli en datadriven organisation kan placeras i molnet, och våra konsulter har bred erfarenhet av att både bygga och flytta lösningar från kundens lokala förvaring till molnet.

Cegal och Business Intelligence:

På Cegal har vi mer än 50 konsulter som dagligen arbetar med den här typen av leveranser och projekt, med många stora och små kunder. Vi har erfarenhet från en mängd olika branscher och arbetar främst med teknik från Microsoft och Oracle.Dataplattform

En dataplattform samlar in, förbereder och gör data tillgängliga för analys, ofta genom att använda ett datalager. Syftet med en dataplattform är att göra data tillgängliga för att fatta effektiva och datadrivna beslut.

Många företag genererar stora mängder data, ofta från olika system. Vissa måste också komplettera med data från offentliga eller externa datakällor. Ofta är dessa data dåligt strukturerade och kräver betydande transformationer och förtydliganden innan de kan användas för analyser och i informationsändamål. Detta är både resurskrävande och för många också ett mycket manuellt arbete. En dataplattform automatiserar och löser detta åt dig. Den samlar in, bearbetar, transformerar, förbereder och tillgängliggör dina data för användning, oavsett om det är i molnet, på plats eller i en hybridlösning.

Data Warehouse
Ett data warehouse är ofta en viktig del av en dataplattform. Dess funktion är att vara ett centralt data warehouse som samlar in alla relevanta data som ditt företag behöver, ofta från flera olika källsystem. Data warehouse sammanställer data på ett sätt som lämpar sig för insikter och ytterligare analytisk bearbetning. Några viktiga uppgifter som data warehouse har är att säkerställa hög datakvalitet och historik.

Mer tekniskt är ett datalager en kopia av transaktionsdata som är specifikt strukturerade för frågor och rapportering. Dataintegreringen in i datalagret kallas en ETL-process. ETL står för Extrahera data från källorna, Transformera data så att de lämpar sig för analysändamål och Läsa in de transformerade data i data warehouse.

I transformationerna utförs typiska datakvalitetskontroller, historisering, standardisering och konsolidering. Ett data warehouse innehåller också ofta en form av lagringsmekanism, ofta i form av en data lake där lagring och ackumulering av stora mängder data äger rum, eller i form av ett API som samlar in och bearbetar data kontinuerligt.

Det finns flera olika typer av data warehouse. Vi på Cegal hjälper dig med råd och rekommendationer för alla områden inom data warehouse.

Kontakta oss för ett samtal 

Cegal hjälper dig att konsultera, skapa och utveckla en dataplattform. Kontakta oss för ett samtal och få veta mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med.

Power BI

Power BI har bidragit till att revolutionera business intelligence-världen. Föreställ dig att du bara är en knapptryckning bort från uppdaterade analyser, data och insikter. Här hittar du grafer, tabeller och andra visualiseringar som hänger ihop, så att du lätt kan se det du önskar. Materialet samlas in i rapporter eller dashboards som du enkelt når via olika ytor. Om du vill gräva i underliggande data kan dessa enkelt exporteras till Excel.

Kort sagt, Power BI är en uppsättning verktyg och tjänster som förenklar processen för datainhämtning, datamodellering, visualisering, rapportering och delning av analytiska lösningar. Power BI består av olika appar, programvarutjänster och anslutningar, och ingår i Microsofts programvarusvit Power Platform.

Fördelar med Power BI:
 • Få insikt i verksamheten genom att kombinera data från olika system och visualisera dem i interaktiva rapporter och dashboards
 • Spara tid och kostnader genom att automatisera datahämtning och rapporter
 • Gör det enkelt att dela rapporter och dashboards, exempelvis via länk, app, webbplats (Power.com), Microsoft Teams, integrerat i intranätet eller Sharepoint
 • Skalning från en enskild person till hela organisationen
 • Åtkomst till rapporter från olika ytor – dator, surfplatta eller mobil (Android, iOS och Windows)
 • Minimera sannolikheten för mänskliga fel
 • Använd ett av de billigaste och ledande BI-verktygen på marknaden

Power BI består av ett skrivbordsprogram som heter Power BI Desktop, en webbaserad SaaS-tjänst (software as a service) som kallas Power BI Service och Power BI-mobilappar. Dessutom finns det en rapportserver för Power BI, som gör att du kan publicera Power BI-rapporter på en lokal rapportserver när du har skapat dem i Power BI Desktop.


Cegal hjälper dig med Power BI:

På Cegal har vi flera Power BI-experter som hjälper dig och ditt företag med att skapa och utveckla rapporteringslösningar, visualisering i rapporter, allmän rådgivning och utbildning. Vi hjälper dig i projekt oavsett typ av data.

Kontakta oss för ett samtal.


Data Science

Data är navet i all digital verksamhet i alla företag. Men data i sig är värdelösa. Endast företag som använder sina data väl kan transformera verksamheten och bli datadrivna på riktigt. På vår avdelning hjälper vi våra kunder att utnyttja kraften i de data de redan har, så att de kan framtidssäkra sina företag.

Våra datalösningar inkluderar men är inte begränsade till:

Syftet för Data Science är att genom vetenskap berika kundförståelsen och få bättre kunskap om var affärerna finns och hur situationen på marknaden ser ut.

 

 1. Discovery workshops-Identifiera dina affärsbehov och möjligheter och utveckla ett handlingsbart AI-användningsfall.

 2. Utför djupgående analys – Använd avancerad analys och ML för optimering, affärsautomation och bättre beslutsfattande. Vi kombinerar kraften i maskininlärning och prediktiv analys för att erbjuda företag det senaste inom prediktiva prognoser. De mest populära maskininlärningsprogrammen inkluderar rekommendationsmotorer, avvikelseidentifiering och bildigenkänning.

 3. Omvandla insikter till handling – kommunicera, visualisera och rapportera för bättre affärsresultat. Våra leveranser kan vara i olika format:
 • Instrumentpanel och rapporter
 • Anpassad ML-driven app för självbetjäning
 • ML-modell direkt integrerad i ett annat program.
Avancerad analys (AI/ML) som en tjänst för företag

Vårt team utvecklar tjänster med hjälp av en bred stack med data science-tekniker och metoder för att bättre kunna stödja ditt datadrivna beslutsfattande. Våra lösningar tas fram i nära samarbete med våra kunder och skräddarsys efter behoven i våra kunders verksamhet. Varje lösning är byggd som en kontinuerlig tjänst som med tiden utvecklas enligt våra kunders föränderliga behov och nya krav.

Så kan våra konsulter kan hjälpa till

Rapportering

Samla in, visualisera och använda dina data för att fatta smartare affärsbeslut snabbare.

 • Helt integrerade Power BI-datamängder
 • Accelererade rapporter och instrumentpaneler
 • Snabb extrahering av värde från data
Molnmigrering

Flytta dina data och program till molnet för att låsa upp skalbar datorkraft på begäran.

 • Oracle Cloud-experter
 • Azure-anslutning
 • Ger dig det bästa av två världar
Licensrådgivning

Som expert på licensiering är Cegal din perfekta partner inom en rad lösningar.

 • Oracle, Microsoft och Google
 • Hybridmolnlösningar
 • Azure- och Oracle Cloud-anslutning
HCM Control

HCM Control är en produkt som bygger på den senaste tekniken på Microsoft Azure-plattformen, och ger dig kontroll över alla värden för alla åtgärder i hela organisationen.

 • Förenkla datainsamlingen
 • Få alla viktiga data på ett ställe
 • Visualisera kolvätets hela värdekedja

Vill du veta mer om Data och Analys? Vi är redo att hjälpa dig.

Succéhistorier

Business Intelligence och Datalager ger Viken värdefull insikt

BI-lösningen från SYSCO ger korrekta siffror för ekonomi, skola och personaladministration för hela Vikens kommun.

arrow

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam – Isabel

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Isabel!

#MeetOurTeam – Anais

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Anais!

#MeetOurTeam - Ravali

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Ravali!