<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Data Crawling

Vad är Data Crawling? 

Data Crawling är en metod som involverar datautvinning från olika webbkällor. Data crawling liknar mycket det som stora sökmotorer gör. Enkelt uttryckt är data crawling en metod för att hitta webblänkar och få information från dem.

 

 

crawling

Obs! Data crawling skiljer sig från genomsökning av data (som vanligtvis riktar sig till specifika webbplatser för specifik data).

Cegal och Data Crawling 

Cegal jobbar inte direkt med Data Crawling, men vi följer spännande ny teknik – kolla vad vi gör med till exempel Data Mining.

Läs mer om: Cegals tjänster inom Data och Analys>