<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Cegal og NGI samarbeider for en fremtid med netto nullutslipp av klimagasser

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
03/15/2023 |

Cegal og Norges Geotekniske Institutt (NGI) har inngått et partnerskap for å utvikle nyskapende teknologi for karbonfangst og -lagring. Målet er å lage løsninger som bidrar til en fremtid med netto nullutslipp av klimagasser. 
Partnerskapet slår sammen NGIs geovitenskapelige ekspertise med Cegals kompetanse på datahåndtering og teknologi for energibransjen.

– Cegal har lang erfaring med å utvikle teknologi som gir energiselskaper full kontroll over energimengder – uavhengig av om det er olje, gass eller elektrisitet. Denne kompetansen kan vi tilpasse karbonfangst og -lagring. Enkelt sagt: karbonlagring reverserer oppstrømsprosessen i olje- og gassproduksjonen, sier Dagfinn Ringås, CEO i Cegal.

Karbonfangst og -lagring (Carbon Capture and Storage (CCS)) er viktig for å redusere klimagassutslipp og redusere virkningene av klimaendringer. CCS betyr å fange opp karbondioksid (CO2)-utslipp fra store kilder, som kraftverk og industrianlegg, og lagre dem i jorden i geologiske formasjoner.

Det nye samarbeidet omfatter forskning og utvikling av karbonlagringsteknologi og utvikling av forretningsmuligheter på området. Cegal bidrar med ekspertise innen programvareutvikling og teknologi for å forenkle dagens CCS-prosesser i geologiske formasjoner, mens NGI vil bidra med sin unike innsikt i og erfaring innen reservoargeologi, geoteknikk og geofysikk.

Viktig skritt mot nullutslipp

De siste 20 årene har Cegal blant annet jobbet med programvare for energibransjen, inkludert utvikling av standardapplikasjoner for olje- og gassindustrien. I dag brukes denne programvaren for bedre å forstå lagringskapasiteten for karbon under jordoverflaten. Med Cegals konsulenter, som har solid bransjekompetanse, kan CCS-løsninger utvikles raskt samtidig som at risikoen rundt karbonlagring minimeres.

NGI har de siste 15 årene vært med på å utvikle ny kunnskap og nye verktøy for sikker og effektiv lagring av CO2 under jordoverflaten. NGI har blant annet utviklet ny kunnskap om forseglingsstyrke for karbonlagring, som nå tas i bruk i industrielle verktøy og prosesser. Samarbeidet mellom NGIs forskere og Cegals teknologer er et viktig skritt for å finne og utvikle gode CO2-lagringssteder over hele verden.

Vi er glade for samarbeidet med Cegal, og for at vi sammen skal jobbe for en fremtid med netto nullutslipp.
Lars Andresen, NGI

– NGI har en lang historie med å jobbe med miljøspørsmål, og vi tror at CCS kan spille en betydelig rolle i å redusere utslipp av klimagasser, sier Lars Andresen, adm. direktør i NGI.

– Målet til Cegal er å bygge et ledende globalt teknologiselskap for energisektoren som skal være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Vi tror at CCS vil være en kritisk komponent i dette skiftet. Derfor er vi glade for å samarbeide med NGI, som er verdensledende innen geoteknikk og anvendt geovitenskap. Sammen vil vi utvikle ledende CCS-løsninger og drive energiindustrien mot en mer bærekraftig fremtid, tilføyer Ringås.

Partnerskapet representerer et viktig skritt mot å oppnå en fremtid med netto nullutslipp og understreker både NGIs og Cegals sterke engasjementet i å redusere klimagassutslipp og fremme en bærekraftig utvikling.

Les hva Computerworld skriver om saken her >
Les hva NGI skriver om saken her > 

 

På bildet over: Elin Skurtveit (forskningsleder CCS, NGI), Kersti Ekeland Bjurstrøm (Chief Product Officer, Cegal), Kristoffer Norborg (Global Business Development Manager, Cegal), Dagfinn Ringås (CEO, Cegal) og Thomas Langford (direktør offshore energi, NGI). 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Vi er klare til å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Bærekraft
Slik jobber Cegal med bærekraft
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Nyheter Business
Cegal med sterke 2022-resultater etter fusjonen med SYSCO
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Bærekraft
Cegal tildelt bærekraftspris
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow