<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal EnergyX gir full kontroll over gassen fra norsk sokkel

Geir Olav Hagen Geir Olav har reist verden rundt som IT og forretnings-konsulent, ledet prosjekt- og programmer for store oljeselskap og vært med å lage programvarestandarder innen produksjonsrapportering for olje- og gassnæringen i 20 år.
02/21/2021 |

Cegal EnergyX lar Gassco få full kontroll over gassen som transporteres fra norsk sokkel – ned til det enkelte molekyl. (Bilde: Gassco)

Gassco er en ledende gasstransportør i Europa og selskapet har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel. Gassco er bindeleddet mellom produsenter, transportører og mottakere av gass på norsk sokkel. Gassen går i et nettverk av rørledninger fra plattformene i Nordsjøen til prosessanlegg i Norge og videre til kontinentet og Storbritannia.

Som gasstransportør er det svært viktig at Gassco har fullstendig oversikt over gassen fra avsender til mottaker. Under hele transporten må Gassco ha full kontroll over eierskapet til gassmolekylene.

– Tradisjonelt har vi fått oversikt ved hjelp av regneark som har inneholdt data vi har hentet fra forretningssystemet Origo, forteller Kjell Bårdsen i Gassco.

Fra regneark til sikkert system

Gassen følges opp i systemet Origo. Det håndterer planlegging, nominasjoner (hvor mye gass som skal i rørledningen), målinger og allokering (fordeling) av gassmengder. All informasjonsutveksling inn og ut av Origo mellom de ulike partene, går gjennom meldingsplattformen Axway B2Bi. Hver måned utveksles det cirka 75.000 meldinger i Gasscos Origo-system.

Å bruke regneark for å følge opp forretningskritisk informasjon og oppgaver har noen ulemper:

  • Det er lett at dataene blir feil eller at man jobber med utdaterte data.
  • Det krever mange manuelle operasjoner å hente data inn i regnearkene.
  • Regnearkene kan bli personlige, knyttet til den enkelte ansatte.
  • Vanskelig å dele informasjon på tvers i organisasjonen og med partnere utenfor virksomheten.

– Det er ikke så enkelt å hente ut data fra et sikkert system og flytte det over til et regneark. Dataene må gjennom mange trinn. Det er også vanskelig å avdekke om det er feil data i et regneark, fortsetter Bårdsen.
EnergyX Control gir stålkontroll

Med Cegal EnergyX Control har Gassco fått automatisert mye av prosessene rundt målinger og allokering av gassen. Det gir Gassco bedre kontroll over gasstransporten, fjerner feilkilder og kan gjøre de ansatte mer produktive.

– Nå kan vi sjekke tilstanden til gassen vi transporterer via et nettbasert dashboard. Etter at gassen er fordelt, hentes ferdige rapporter direkte fra Control. Det gjør at dataene vi sender til gassleverandørene er riktigere. Det har også gjort arbeidsdagen vår enklere og mer effektiv. Vi får blant annet kvalitetssjekk direkte i systemet, analyser er mer strømlinjeformet og alle har tilgang til den samme, oppdaterte informasjonen. I tillegg gjør Control at vi kan bore oss ned i detaljene til det enkelte gassmolekyl, sier Bårdsen.

Han legger til at Control også øker sikkerheten i og med at dataene er i et system og at tilgangen til systemet er kontrollert.

Neste trinn i utviklingen av Control er å utnytte mulighetene som ligger i API-er gjennom å koble løsningen mot systemer hos leverandører og mottakere av gassen. Ved å tilgjengeliggjøre data direkte fra maskin til maskin og fra system til system kan enda mer av dagens manuelle arbeid knyttet til rapporter, fakturering og kontroll automatiseres.

Dyp bransje- og teknologikompetanse

– Hvordan har det vært å jobbe med Cegal?

Det har vært fantastisk. Det er flinke folk som det er enkelt å samarbeide med.
Og i tillegg til lang erfaring med olje- og gassbransjen, har de dyp teknologikompetanse. Vi har bare gode erfaringer med Cegal, svarer Bårdsen.

Cegal har et årelangt samarbeid med Gassco, særlig knyttet til det markedsledende meldingssystemet Axway B2Bi. Cegal er partner med Axway som leverer B2Bi.

Cegal EnergyX utvikler alle egne systemer, som Control, i skyplattformen Microsoft Azure. Det gir også mulighet til å enkelt utnytte teknologiene i Azure i Control. Det kan være kunstig intelligens (AI) og Machine Learning eller løsninger knyttet til sensorer og tingenes internett.

Cegal har fokus på bærekraft og vil sørge for at vi hele tiden jobber for mest mulig bærekraftige løsninger for våre kunder, blant annet gjennom å innlemme minst ett av FNs bærekraftsmål. FN har 17 bærekraftsmål, som er en global, felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nummer 12 er “Ansvarlig forbruk og produksjon” og med løsninger som gir full kontroll over transport av gass ned på molekylnivå, hjelper Cegal Gassco blant annet med å avdekke svinn og lekkasjer. Bærekraftig produksjon handler om å fremme ressurs- og energieffektivitet og bærekraftig infrastruktur.

Les om hvordan Cegal jobber med bærekraft >

Les mer om Cegal EnergyX Control >

             
Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Vi er klare til å hjelpe deg.

Relaterte artikler

Energi Suksesshistorier
Cegal hjelper Wintershall Dea med å få full CONTROL på...
Geir Olav Hagen Geir Olav har reist verden rundt som IT...
arrow
Software
Enhanced Oil Recovery with 4D Seismic
Gaston Bejarano Gaston is a geophysicist with over 30...
arrow