<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

CaaS

Hva er CaaS?

Ved å ha en Client as a Service (CaaS)-løsning, administrerer og håndterer en partner kundens bærbare -og stasjonære PC-er, gjennom hele livssyklusen. Det er en enkel, forutsigbar, rimelig løsning for både partner og kunde. Dette er en løsning som gir økt fleksibilitet, både med tanke på teknologisk utvikling og volumstyring.

Innkjøpere av IT-utstyr i virksomheter av alle størrelser deler de samme grunnleggende prioriteringene: å redusere kostnadene ved IT, gjøre virksomheten mer effektiv, muliggjøre ikke-kostnadsrelaterte forbedringer (som produktivitet) og gi bedre service. Dessverre opplever mange utfordringer med å holde styr på klientenheter fordelt på flere lokasjoner, noe som gjør at utdaterte maskiner fortsatt er i bruk blant arbeidsstyrken.

Utdatert maskinvare og operativsystemer er ikke bare en viktig kilde til tapt produktivitet, men det kan også skape misnøye blant ansatte. Ved å ha en Caas-løsning vil virksomheten alltid ha tilgang til nytt og oppdatert utstyr, og drive forretningen mer effektivt med fornøyde ansatte.

Cegal og CaaS

Cegal benytter seg av skytjenesten Microsoft Intune for håndtering og drift av klienter (CaaS) for våre kunder. Denne tjenesten gjør det mulig å sette opp en PC fra hvor som helst, fra hvilket som helst merke så lenge det er installert Microsoft Windows 10 på enheten. Det fungerer så enkelt som at brukeren skriver inn brukernavn og passord.

Enheten konfigureres da i henhold til bedriftens policy og riktig programvare lastes ned og settes opp via Internett. I tillegg kan den samme tjenesten bli brukt til å styre\kontrollere mobiltelefoner, nettbrett og andre enheter. Dette gir meget god kontroll og sikkerhet på samtlige av sluttbrukernes IT-verktøy.

Les mer om: Cegal Drift og overvåkning av IT-systemer>

Lurer du på noe rundt dette?