<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

CaaS

Vad är CaaS?

Genom att ha en Client as a Service-lösning (CaaS) administrerar och hanterar en partner kundens bärbara och stationära datorer genom hela livscykeln. Det är en enkel, förutsägbar och prisvärd lösning för både partner och kund. Detta är en lösning som ger ökad flexibilitet, både vad gäller teknisk utveckling och volymhantering.

Köpare av IT-utrustning på företag av alla storlekar delar samma grundläggande prioriteringar: att minska IT-kostnaderna, göra verksamheten mer effektiv, möjliggöra icke-kostnadsrelaterade förbättringar (som produktivitet) och ge bättre service. Tyvärr upplever många människor utmaningar med att hålla reda på kundenheter på flera platser, vilket gör att föråldrade maskiner fortfarande används bland personalen.

Föråldrad hårdvara och operativsystem är inte bara en viktig källa till förlorad produktivitet, utan det kan också skapa missnöje bland anställda. Genom att ha en CaaS-lösning kommer företaget alltid att ha tillgång till ny och uppdaterad utrustning och kan på så vis driva verksamheten mer effektivt med nöjda medarbetare.

Cegal och CaaS

 

Cegal använder molntjänsten Microsoft Intune för hantering och drift av klienter (CaaS) åt våra kunder. Den här tjänsten låter dig sätta upp en dator var som helst ifrån och vilket märke det är spelar ingen roll så länge det är Microsoft Windows 10 installerat på din enhet. Det fungerar lika enkelt som att användaren anger ett användarnamn och lösenord. Enheten konfigureras sedan enligt företagets policy och rätt programvara laddas ner och konfigureras via Internet. Dessutom kan samma tjänst användas för att styra/övervaka mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter. Detta ger mycket god kontroll och säkerhet på alla slutanvändares IT-verktyg.