<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Klimahub

Hva er Klimahub?

Klimahub.no er en portal som viser klimaavtrykket til bedrifter i Norge. Her kan du enkelt lage bedriftens klimaregnskap og fortelle om hvilke tiltak dere gjør vedrørende miljø og klima. Det er mange bedrifter som ønsker å vise sitt engasjement innen bærekraft, og med Klimahub kan dette gjøres lett tilgjengelig for alle. Klimahub eies av Fjordkraft AS – som er et klimanøytralt selskap. 

Cegal og klima

Cegal ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov. 

For oss er bærekraft helt essensielt i vår visjon om å bli et sagnomsust selskap som de ansatte digger å jobbe for og som kundene ønsker å jobbe med. 

Det er 3 grunnpilarer i Cegals bidrag til FNs bærekraftsmål: 

  1. Vi bidrar til et bedre miljø 
  2. Vi tar sosialt ansvar 
  3. Vi er en ansvarlig aktør 

Les mer om våre tre pilarer og hvordan vi jobber med bærekraft i Cegal >  

Relaterte ord
Ønsker du en prat med oss rundt Klimahub?