<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Enova

Hva er Enova? 

Enova er et statsforetak som skal bidra til mer effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Enova jobber blant annet for reduksjon av klimagassutslipp og støtter teknologiutvikling som bidrar til dette. Enova støtter utvikling av energi- og klimateknologi, energieffektive løsninger, og energitiltak som bidrar til økt forsyningssikkerhet.  

Enova ble etablert i 2001 og er underlagt Klima- og miljødepartementet og har hovedkontor i Trondheim. Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet. Tilgjengelige midler skal benyttes mest mulig kostnadseffektivt for å nå de målene myndighetene til enhver tid har for aktivitetene.

Energifondet finansieres gjennom avkastning fra «Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging». I tillegg finansieres Energifondet gjennom nettpåslaget på strømregningen. Til sammen gir dette Enova en disponibel ramme på mellom 2 og 3 milliarder kroner årlig.  

Enovas mål er å bidra til: 

  • Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser. 
  • Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet. 
  • Styrket forsyningssikkerheten gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk. 
Hva gjør Cegal? 

Cegal er den mest spesialiserte leverandør av teknologi til energisektoren. Med stor kunnskap og lang erfaring med bransjens verdikjede og mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, bidrar vi til å øke gevinsten av digitalisering for mange selskaper og organisasjoner over hele verden, både innenfor produksjon, transport og salg av energi.  

Les mer om: Våre tjenester for Energisektoren her > 

Ønsker du en prat med oss rundt Enova?