<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Cegal jobber gratis for Redd Barna: Gir barn over hele verden muligheter til utdanning

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
08/08/2023 |

Cegal lar ansatte jobbe pro bono på såkalte gåsehud-prosjekter. De neste tre årene skal Cegal-ansatte bistå Redd Barna med teknologi og kompetanse, som lar barn i konfliktområder over hele verden få tilgang til utdanning.

I Cegal ønsker vi at de ansatte skal ha meningsfylt arbeid – og har nedfelt at vi skal ha minst et pågående gåsehud-prosjekt der våre ansatte kan jobbe frivillig for likhet, fred og rettferdighet. Nylig inngikk vi samarbeid med Redd Barna som organisasjonens første EdTech-partner. Partnerskapet er en viktig del av vår bærekraftstrategi og ledes av vår interne organisasjon, Humanity at Cegal, forteller Lisa Hellweger, styreleder for Humanity at Cegal. 

Cegal gir teknologisk bistand til Redd Barna på deres læringsplattform og rådgivning innen AI og Cyber Security. Bistanden gjør det mulig å gi flere barn over hele verden bedre skolegang og beskyttelse.

Humanity at Cegal har som mål å engasjere ansatte i pro bono-arbeid ved å bruke deres kompetanse til positivt humanitært arbeid. Humanity at Cegal har full støtte fra ledelsen, både økonomisk og arbeidsmessig. Gåsehud-prosjektet sammen med Redd Barna Norge vil gå over de neste tre årene og inkluderer årlig pro bono-konsulentarbeid samt årlig økonomisk støtte på 150.000 kroner.

Trygger barn med teknologi

– Hvordan utnytter Redd Barna teknologi?
– Vår kjernevirksomhet er å ivareta barns rettigheter til skolegang og trygghet der barn trenger det mest, svarer Liina Aagedal, direktør for teknologi og transformasjon i Redd Barna.

Vi utnytter teknologi der det er fornuftig, slik at vi kan jobbe mer effektivt og gjøre mer for å sikre at barn vokser opp i trygghet og får en god utdannelse.
Liina Aagedal, Redd Barna 

– Der vi mangler kapasitet, for eksempel innen IT-drift eller -utvikling, samarbeider vi tett med teknologileverandører. Vi er sikre på at Cegal har kompetanse og ekspertise som vi kan utnytte. Uten våre gode partnere, som Cegal, ville vi ikke fått gjort så mye som vi gjør, fortsetter Aagedal.

– Som et ledende globalt tech-selskap har Cegal kompetansen og løsningene som trengs for å støtte Redd Barnas EdTech-arbeid, og gi flere barn over hele verden bedre tilgang til utdanning. Ved hjelp av teknologi kan vi gi barn skolegang i farlige land, tilføyer Lisa Hellweger, som til daglig er forretningskonsulent i Cegal. 

Redd Barna jobber med ulike EdTech-løsninger, og ved å bruke teknologi får barn i nød en trygg og digital tilgang til utdanning når det er umulig eller farlig å komme seg til skolen fysisk.

CH1771965_A_schoolboy_reads_in_mathematics_textbook_during_an_online-lesson_in_the_digital_learning_center_in_Kyiv_region,_Ukraine

En skolegutt leser i lærebok i matematikk under en nettleksjon i det digitale læringssenteret i Kiev-regionen, Ukraina.

Korona og klimaendringer hindrer skolegang

Flere rapporter advarer mot de negative effektene koronapandemien og klimaendringene har på skolegang. Pandemien var det største tilbakeslag mot skolegang verden har sett, og har stoppet skolegangen permanent for 10 millioner barn.

I dag er klimakrisen den største trusselen mot barns læringsrettigheter. Ødeleggelser på grunn av ekstreme værhendelser gjør at et økende antall barn blir tvunget til å forlate både hjem og skole. 

Redd Barna bruker i økende grad teknologi i utdanningsprogrammene for å hjelpe barn med å komme seg trygt til skolen. Et av EdTech-programmene er ILET (Improving Learning Environments Together in Emergency). Målet er å forbedre barns læringsmiljøer gjennom samfunnsdeltakelse. Et innovativt aspekt ved ILET er datainnsamling og -analyse gjennom en egen dataplattform. Cegal vil jobbe mest med å forbedre ILET-programmet og dataplattformen.

Samler inn data for bedre beslutninger

Fellesskap og barns deltakelse er kjernen i ILET-programmet. Ved å samle inn og analysere data, får Redd Barna verdifull innsikt i de beste måtene å forbedre barns læringsmiljø. ILET-programmet sikrer at ulike interessentgrupper, også barn, er en del av datagrunnlaget. Programmet er lokalt forankret og oppmuntrer til å ta eierskap i prosessene som styrker lokalsamfunnet.

– Med et godt datagrunnlag er det lettere å ha en faktabasert diskusjon om hvordan vi best kan støtte barna og utvikle et godt læringsmiljø når det er kriser. Cegal vil hjelpe oss med videreutvikling av ILET-plattformen for å øke ytelse, stabilitet og eventuelt skalere plattformen til andre områder, sier Camilla Øien, rådgiver for teknologi og utdanning i Redd Barna.

Hun mener teknologien gir håp:
– Vi ser også et stort potensial i hvordan digitalisering av utdanningsdata kan gjøre oss i stand til å forbedre utdanningsprogrammer og sikre barns deltakelse. Dette har gitt nye muligheter, men også trusler, inkludert misbruk på nettet, ulikhet på grunn av digital kompetanse og mangel på universell tilgang til digital teknologi.

Fra menneske til menneske 

I tillegg til arbeidet med ILET-plattformen, vil Cegal også gi råd rundt bruk av kunstig intelligens i humanitære organisasjoner, samt opplæring i cybersikkerhet. Dette skaper et godt grunnlag for vellykket, langsiktig partnerskap.

– Dypere, gjensidig forståelse over tid fører til bedre samarbeid og løsninger begge parter vil dra nytte av, sier Liina Aagedal.

Humanity at Cegal fokuserer på humanitære prosjekter knyttet til Cegals verdier, vår kjernekompetanse og hjertene våre.
Lisa Hellweger, Cegal 

– Partnerskapet er en unik mulighet for oss ansatte til å bruke vår ekspertise og gjøre meningsfylt arbeid innen utdanningsteknologi. Som en ledende global humanitær organisasjon, er Redd Barna en fantastisk partner der Cegal kan vise sosialt ansvar som et globalt teknologiselskap, sier Lisa Hellweger til slutt.

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i over 100 år. Bare i 2022 fikk 48 millioner barn over hele verden direkte hjelp fra den politisk og religiøst nøytrale organisasjonen. Over 9 millioner barn fikk støtte til å gå på skole.

Les om hvordan Cegal hjalp ofre for menneskehandel >

Les om hvordan Cegal jobber med bærekraft og å ta sosialt ansvar >

Ønsker du å snakke med oss om hvordan vi tar sosialt ansvar?

Relaterte artikler

Bærekraft blogg
Cegal hjelper ofre for menneskehandel
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Bærekraft blogg
FijiStiftelsen bygger evakueringssenter på Fiji og Cegal er...
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Bærekraft Nyheter
Cegal er Redd Barnas første EdTech-partner
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow