<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal hjalp med å få Wallenius Wilhelmsens Oracle-plattform i skyen

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
10/24/2021 |

Mens Wallenius Wilhelmsens 130 RoRo-skip glir over verdenshavene, strømmes store datamengder til skyen. Les om hvordan Cegals konsulenter har hjulpet Wallenius Wilhelmsen på skyreisen.

Wallenius Wilhelmsen er en ledende, global leverandør av logistikktjenester der 130 RoRo-skip utgjør kjernen i forretningen. RoRo er forkortelse for «Roll-on Roll-off». RoRo-skip frakter altså gods som enten kjører om bord på egne hjul eller rulles på plass på en plattform.

Wallenius Wilhelmsen har vært sentral i utviklingen av det som i dag er blitt standarden på RoRo-skip. Hvert år frakter konsernet rundt 5,5 millioner biler, tog, lastebiler, landbruksmaskiner, ulike spesialkjøretøy og annet gods til havs og til lands. Ombord i RoRo-skipene kan kjøretøyene eller godset kan være opptil 6,1 meter høye, 12 meter lange og veie opptil 400 tonn. Et enkelt skip kan ha opptil 8.000 biler om bord. Selskapet har ni egne havneterminaler på seks kontinenter og 38 logistikksentre på land.

Skymigrasjon for digital transformasjon

Datasystemer og datainnsamling er selvsagt essensielt for å ha oversikt over og orden på en så omfattende logistikkvirksomhet. Tilgang til data og informasjon er avgjørende for eksempel for å gi kundene nøyaktig informasjon om hvor kjøretøy og annet gods befinner seg og når det er klart for neste trinn i logistikkjeden.

Wallenius Wilhelmsen har i en årrekke vært en storbruker av Oracles løsninger og plattformer. Oracle-systemene spiller en avgjørende rolle i å understøtte ​​selskapets kritiske kjerneapplikasjoner.

For noen år siden tok Wallenius Wilhelmsen et strategisk valg om å flytte alle IT-systemer til skyen ved migrering til IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) og SaaS (Software as a Service) i stedet for å ha IT-systemer og -løsninger lokalt (on-prem). Migreringen til sky er en del av et større transformasjons- og digitaliseringsprogram i selskapet.

Å migrere alle systemer til skyen gjør at IT bedre kan understøtte vår visjon om digitalisering og etablering av stadig nye, digitale ​​tjenester


Håvard Melgaard, Wallenius Wilhelmsen

Samarbeid siden 2017

Skymigreringen av Oracle-systemene var utgangspunktet for at Wallenius Wilhelmsen tok kontakt med Cegal i 2017.

– Vi trengte ekspertise rundt våre den gang eldre og kostbare Oracle-systemer som vi hadde on-prem hos daværende driftsleverandør, forteller sier Håvard Melgaard, Vice President Global Sourcing & Partners – Digital & IT i Wallenius Wilhelmsen.

Siden starten har Cegals Oracle-eksperter vært en viktig rådgiver og løst stadig flere oppgaver; fra områder som lisens og lisensrådgiving til drift og supporttjenester av plattformene. Skymigreringen har vært et «lift and shift-prosjekt» der planlegging, etablering og migrering har måttet kjøres uten nedetid eller tjenesteavbrudd.

– Det mest sentrale i vår skyreise er Microsoft Azure, som er vår strategiske skyplattform, mens Oracle Cloud understøtter våre legacy kjernesystemer, sier Melgaard og fortsetter:

– Sammen har vi høstet mange erfaringer underveis. Cegal har vært en viktig partner og støttet oss godt rundt vårt Oracle-miljø. Både i design og etablering av Oracles skyløsninger slik at de best mulig er tilpasset våre behov. Samtidig har Cegal spilt en sentral rolle mellom Oracle og eksisterende outsourcings- og driftspartner og styrt første del av skyreisen trygt i havn.

Det har heller ikke skapt noen utfordring for «norske» Cegal å bistå Wallenius Wilhelmsen, som er et verdensomspennende konsern med en global IT-organisasjon.

Vi har mye spisskompetanse internt. Med Cegal får vi erfarne «fjellfolk» med på laget og mer kapasitet, bredde og Oracle-ressurser.


Håvard Melgaard, Wallenius Wilhelmsen

– Vi er fornøyd med det Cegal har levert. Cegal evner å sette kunden i fokus, levere etter et godt utarbeidet rammeverk, samtidig som det legges til rette med nødvendig fleksibilitet, fortsetter Melgaard.

Kontinuerlig utvikling og digitalisering

Wallenius Wilhelmsen har siden starten kontinuerlig utviklet og forbedret logistikktjenestene i tett samarbeid med kundene. I dag er digitalisering og bruk av moderne teknologi kjernen i selskapets fremtidige strategi.

– Teknologi og digitale tjenester gjør det mulig å effektivisere drift og verdikjeder, og å levere integrerte og automatiserte tjenester til våre kunder og partnere. Dette øker verdien av våre tjenester hos våre samarbeidspartnere. I tillegg hjelper teknologien oss med å utvikle nye løsninger sammen med våre kunder som gjør at vi kan bevege oss mot en logistikkjede med null utslipp av klimagasser, sier Melgaard og trekker frem Wallenius Wilhelmsens visjon: «Sustainable logistics for a world in motion» – «bærekraftig logistikk for en verden i bevegelse», på norsk.


Fakta om Oracle-prosjektet hos Wallenius Wilhelmsen

Høsten 2019 gikk Wallenius Wilhelmsen og Cegal i gang med å flytte database-løsningen fra Oracle ExaData on-prem til Oracle ExaData Cloud. Cegal hjalp med både forprosjekt og hovedprosjekt. Med skyløsningen Oracle ExaData Cloud fikk Wallenius Wilhelmsen kvittet seg med både gammel maskinvare, store driftskostnader og kostbare lisenser. Wallenius gikk live med Oracle Exadata Cloud Service i april 2020.

Cegal er en Oracle Trusted Advisor, som kan levere nøkkelkompetanse på alle områder rundt Oracle. I 2021 inngikk Wallenius Wilhelmsen en utvidet Managed Services-avtale på Hubro-tjenester, der Cegal bistår Wallenius med overvåkning, drift og support av viktige løsninger på Oracle mellomvareplattform og databaseplattform.

 

Les saken: Cegal skinner som Microsoft Gold partner >

 


 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Vi er klare til å hjelpe deg.

Relaterte artikler

microsoft oracle Nyheter
Kobler sammen Microsoft og Oracle og sparer kundene for...
Admin
arrow
oracle blogg
Cegal er Nordens ledende Oracle-partner
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
microsoft Skytjenester oracle
Cegal får Oracle og Microsoft til å spille på lag
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow