<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal bistod med att få Wallenius Wilhelmsens Oracle-plattform i molnet

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
11/01/2021 |

Medan Wallenius Wilhelmsens 130 RoRo-fartyg glider över världens hav strömmar stora datamängder till molnet. Läs om hur Cegals konsulter har hjälpt Wallenius Wilhelmsen på molnresan.

Wallenius Wilhelmsen är en ledande, global leverantör av logistiktjänster där 130 RoRo-fartyg utgör kärnan i verksamheten. RoRo är en förkortning för «Roll-on Roll-off». RoRo-fartyg transporterar alltså gods som antingen körs ombord på egna hjul eller rullas på plats på en plattform.

Wallenius Wilhelmsen har varit central i utvecklingen av det som idag blivit standarden för RoRo-fartyg. Varje år transporterar koncernen cirka 5,5 miljoner bilar, tåg, lastbilar, jordbruksmaskiner, olika specialfordon och annat gods till sjöss och på land. Ombord på RoRo-fartygen kan fordonen eller godset vara upp till 6,1 meter höga, 12 meter långa och väga upp till 400 ton. Ett enda fartyg kan ha upp till 8 000 bilar ombord. Bolaget har nio egna hamnterminaler på sex kontinenter och 38 logistikcenter på land.

Molnmigrering för digital transformation

Datasystem och datainsamling är givetvis väsentligt för att ha överblick och ordning i en så omfattande logistikverksamhet. Tillgång till data och information är avgörande, till exempel för att ge kunderna korrekt information om var fordon och andra varor finns och när det är klart för nästa steg i logistikkedjan.

Wallenius Wilhelmsen har under många år varit en stor användare av Oracles lösningar och plattformar. Oracle-system spelar en avgörande roll för att stödja företagets kritiska kärnapplikationer.

För några år sedan gjorde Wallenius Wilhelmsen ett strategiskt val att flytta alla IT-system till molnet genom att migrera till IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) och SaaS (Software as a Service) istället för att ha IT-system och lösningar lokalt (on-prem). Migreringen till molnet är en del av ett större transformations- och digitaliseringsprogram i företaget.

Att migrera alla system till molnet innebär att IT bättre kan stödja vår vision om digitalisering och etablering av ständigt nya, digitala tjänster.

Håvard Melgaard, Wallenius Wilhelmsen

Samarbete sedan 2017

Molnmigreringen av Oracle-systemen var utgångspunkten för Wallenius Wilhelmsen att kontakta Cegal 2017.

– Vi behövde expertis kring våra då äldre och kostsamma Oracle-system som vi hade on-prem hos den dåvarande leverantören, säger Håvard Melgaard, Vice President Global Sourcing & Partners – Digital & IT i Wallenius Wilhelmsen.

Sedan starten har Cegals Oracle-experter varit en viktig rådgivare och har stadigt löst fler uppgifter; från områden som licens och licensrådgivning till drift och supporttjänster av plattformarna. Molnmigreringen har varit ett «lift and shift-projekt» där planering, etablering och migrering har behövts köras utan driftstopp eller avbrott i tjänsten.

– Det mest centrala i vår molnresa är Microsoft Azure, som är vår strategiska molnplattform, medan Oracle Cloud stöder våra legacy kärnsystem, säger Melgaard och fortsätter:

–Tillsammans har vi fått mycket erfarenhet på vägen. Cegal har varit en viktig partner och stöttat oss bra runt vår Oracle-miljö. Både i design och etablering av Oracles molnlösningar så att de bästa möjliga är anpassat till våra behov. Samtidigt har Cegal spelat en nyckelroll mellan Oracle och existerande outsourcing- och driftspartner och styrt den första delen av molnresan säkert i hamn.

Läs inlägget: Kopplar ihop Microsoft och Oracle och sparar kunder miljonbelopp årligen>

Det har inte heller varit några problem för «norska» Cegal att bistå Wallenius Wilhelmsen, som är en världsomspännande koncern med en global IT-organisation.

Vi har mycket spetskompetens internt. Med Cegal får vi erfarna «fjällfolk» med i laget och mer kapacitet, bredd och Oracle-resurser.

Håvard Melgaard, Wallenius Wilhelmsen

– Vi är nöjda med det Cegal har levererat. Cegal kan sätta kunden i fokus, leverera enligt ett väl utarbetat ramverk, samtidigt som det adderas nödvändig flexibilitet, fortsätter Melgaard.

Kontinuerlig utveckling och digitalisering

Wallenius Wilhelmsen har sedan starten kontinuerligt utvecklat och förbättrat logistiktjänsterna i nära samarbete med kunderna. Idag är digitalisering och användning av modern teknik kärnan i företagets framtida strategi.

– Teknik och digitala tjänster gör det möjligt att effektivisera drift och värdekedjor, samt att leverera integrerade och automatiserade tjänster till våra kunder och partners. Detta ökar värdet av våra tjänster hos våra partners. Dessutom hjälper tekniken oss att tillsammans med våra kunder utveckla nya lösningar som gör att vi kan gå mot en logistikkedja med noll utsläpp av växthusgaser, säger Melgaard och lyfter fram Wallenius Wilhelmsens vision: «Sustainable logistics for a world in motion» - «hållbar logistik för en värld i rörelse», på svenska.


Fakta om Oracle-projektet hos Wallenius Wilhelmsen

Hösten 2019 började Wallenius Wilhelmsen och Cegal flytta databaslösningen från Oracle ExaData on-prem till Oracle ExaData Cloud. Cegal hjälpte till med både förprojektet och huvudprojektet. Med molnlösningen Oracle ExaData Cloud blev Wallenius Wilhelmsen av med både gammal hårdvara, stora driftskostnader och dyra licenser. Wallenius gick live med Oracle Exadata Cloud Service i april 2020.

Cegal är en Oracle Trusted Advisor som kan leverera viktig expertis inom alla områden runt Oracle. År 2021 ingick Wallenius Wilhelmsen ett utökat Managed Services-avtal med Hubro-tjänster, där Cegal hjälper Wallenius med övervakning, drift och support av viktiga lösningar på Oracle middleware-plattform och databasplattform.

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig.