<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Nettnytte

Hva er Nettnytte? 

Nettnytte handler om hvordan vi kan bruke teknologi for å få innsikt i det elektriske nettet slik at nettselskapene kan gjøre bedre og rette investeringer, predikere vedlikehold, utnytte kapasitet og bedre sikring av leveringskvaliteten. 

Hvorfor nettnytte? 

Bruk av stadig flere apparater og utstyr som påvirker leveringskvaliteten i nettet, mer småkraftverk som mater inn i nettet, gjør at selskapene vil trenge mer sanntidsinformasjon om hva som skjer i distribusjonsnettet.  

Det et økende behov hos nettselskapene og kraftprodusentene å hente ut gevinster fra investeringene som er gjort i AMS (smarte strømmålere/avansert måle- og styringssystemer) som er kommet på plass i alle husstander og bygninger de siste årene. SYSCO tror på innsikt og analyse som noen av de viktigste ressursene for verdiskaping og konkurranseevne. Og vi vet at mange selskaper har mye å tjene på å utnytte dataene sine bedre. 

Les om våre tjenester for Energisektoren her >

Hva gjør Cegal

Operative AMS-data effektiviserer nettdriften. Med Cegals løsninger får du mer igjen for investeringen i AMS, ved å bruke data som gir presis innsikt i nettet. Vi kombinerer informasjon fra målerne med strukturdata fra distribusjonsnettet og informasjon fra kundesystemene. Vi bruker Microsoft Azure og Power BI til å navigere gjennom feilsituasjoner som feilkoblinger, spenningsfeil, jordfeil og nettapsberegninger. I tillegg sikrer vi økt datakvalitet på tvers av systemene. 

Relaterte ord
Lurer du på noe rundt nettnytte?