<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

Kraftbalanse

Hva er kraftbalanse? 

Kraftbalansen er forholdet mellom kraftproduksjonssystemets samlede produksjonsevne og årlig forbruk av elektrisk energi i vårt kraftsystem.

Kraftproduksjonen varierer i forhold til nedbør og vind, mens forbruket varierer i forhold til blant annet temperatur, industriens behov samt virksomheters og husholdningenes forbruk. Derfor er det store variasjoner i kraftbalansen fra år til år. 

Klimamodeller viser at vi får varmere og våtere vær fremover. Det gjør at den norske kraftbalansen forventes å være positiv, men det er selvsagt usikkerhet i forhold til de fremtidige værforholdene. 

Vi vil også oppleve større flomtap, dette fordi økning i tilsiget som blir større er konsentrert i noen få måneder og kraftanleggene er ikke dimensjonert for å ta imot mer enn i dag. Som sagt, er det usikkerhet rundt dette i forhold til vær – og en tar heller ikke hensyn til endringer i produksjonsanlegg og forbruk for fremtiden. 

Hva gjør Cegal? 

Cegal er den mest spesialiserte leverandør av teknologi til energisektoren. Med stor kunnskap og lang erfaring med bransjens verdikjede og mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, bidrar vi til å øke gevinsten av digitalisering for selskaper og organisasjoner over hele verden, både innenfor produksjon, transport og salg av energi.  

Les mer om: Våre tjenester for Energisektoren her > 

Lurer du på noe rundt Kraftbalanse?