<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

GoLang

Hva er GoLang?  

Go er et statisk skrevet, kompilert programmeringsspråk designet hos Google av Robert Griesemer, Rob Pike og Ken Thompson.Syntaksen i Go ligner på programmeringsspråket C, men har i tillegg funksjonalitet/egenskaper som med minnesikkerhet, garbage collection, strukturell typing, CSP-stil samtidighet. Språket blir ofte referert til som “Golang” på grunn av sitt domenenavn, golang.org. 

Cegal og GoLang

Vi har benyttet GoLang i prosjekter med gode erfaringer, og vår erfaring er at vi kan bygge applikasjoner som krever mindre minne og CPU sammenlignet med andre språk.

Lurer du på noe rundt GoLang?