<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

GoLang

Vad är GoLang?  

Go är ett statiskt skrivet, kompilerat programmeringsspråk designat av Google av Robert Griesemer, Rob Pike och Ken Thompson. Syntaxen i Go liknar programmeringsspråket C, men har även funktionalitet/funktioner som minnessäkerhet, garbage collection, strukturell typing, CSP-liknande samtidighet. Språket kallas ofta “Golang” på grund av dess domännamn, golang.org.

Cegal och GoLang

Cegal har använt GoLang i projekt med goda erfarenheter, och vår erfarenhet är att vi kan bygga applikationer som kräver mindre minne och CPU jämfört med andra språk. 

Relaterade ord: