<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Choose another language to see content specific to your location.

SV

GoLang

Vad är GoLang?  

Go är ett statiskt skrivet, kompilerat programmeringsspråk designat av Google av Robert Griesemer, Rob Pike och Ken Thompson. Syntaxen i Go liknar programmeringsspråket C, men har även funktionalitet/funktioner som minnessäkerhet, garbage collection, strukturell typing, CSP-liknande samtidighet. Språket kallas ofta “Golang” på grund av dess domännamn, golang.org.

Cegal och GoLang

Cegal har använt GoLang i projekt med goda erfarenheter, och vår erfarenhet är att vi kan bygga applikationer som kräver mindre minne och CPU jämfört med andra språk. 

Relaterade ord:
Undrar du något om GoLang?