#MeetOurTeam – Magne

Vi har lyst til å vise frem våre ansatte gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Magne!