<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal skal ansette en ny kollega hver dag

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
03/05/2021 |

I 2021 ansatte Cegal til sammen 170 nye kollegaer. I år venter rekrutteringsspesialistene Anette Holthe og Frank-Arild Normanseth å onboarde opptil 200 nye kolleger.

– Cegal  skal vokse, men vi skal beholde gründerkulturen med flat struktur, og masse energi og positivitet. Det er og skal alltid være morsomt å gå på jobb hos oss, sier Anette Holthe, Recruiting Specialist i Cegal.

Frank-Arild Normanseth, som jobber sammen med Anette Holthe i HR-avdelingen, legger til:

– De som kommer om bord vil også være med på å forme veien videre. Ambisjonene våre er skyhøye og løsningene kommer fra menneskene i selskapet. I Cegal  har man stor grad av innflytelse og er hele tiden med på å påvirke sin egen og andres hverdag. 

I fjor høst fusjonerte Cegal og SYSCO til et av Norges største IT-selskaper med over 1,4 milliarder kroner i omsetning og til sammen 843 ansatte i åtte land. Målet for “nye” selskapet er å bli verdens ledende teknologiselskap for energisektoren.

200 nye kolleger i 2022

Skal målet nås trengs det flere flinke folk. Rekrutteringsspesialist Holthe har planene klare for at Cegal teller minst 1.000 ansatte ved utgangen av 2022. Det betyr opptil 200 nye ansatte i løpet av året. Holthe forteller at de fleste av de nye vil være konsulenter og at ansettelsene kan komme i alle land og på tvers av alle fagområder. 

Selv om dette i praksis betyr en ny ansatt pr. arbeidsdag, er det ikke langt fra antallet nyansatte som kom ombord i 2021. Totalt 170 nye konsulenter, prosjektledere, utviklere, løsningsarkitekter, løsningsselgere, forretningsrådgivere og ledere begynte i Cegal i fjor.

Dyktige folk tiltrekker seg dyktige kolleger 

– Hvordan greier dere på HR å få tak i så mange folk i et støvsugd marked?

– Vi har hatt stor suksess med nettverksrekruttering, der ansatte tipser oss om flinke venner og bekjente de gjerne vil skal begynne å jobbe i Cegal SYSCO. Våre ansatte er våre beste ambassadører, svarer Holthe. 

Dyktige folk tiltrekker seg andre dyktige folk.

Frank-Arild Normanseth, Cegal 

Frank-Arild Normanseth Cegal SYSCO

Frank-Arild Normanseth (bildet) ramser opp tre grunner til hvorfor mange konsulenter ønsker seg til Norges nye IT-kjempe:

  • De ansatte har stor frihet til å forme sin egen rolle, hvilke kunder og prosjekter de skal jobbe på og hvilke teknologier de skal jobbe med. 
  • Vi jobber med ny teknologi: Våre tre viktigste teknologiområder består av skyplattformer og integrasjoner, dataanalyse og datastrøm samt Microsoft- og Oracle-teknologi.
  • Mangfold: Cegal SYSCO jobber målrettet for å få flere kvinner inn i teknologibransjen og til å jobbe i Cegal. Det gjelder ikke bare i “myke” roller som HR og markedsføring, men vel så mye i de “harde” rollene. Samtidig jobber Cegal med å rekruttere folk med ulik bakgrunn, som alder, erfaring og kultur. I dag er det ansatte fra 30 ulike nasjonaliteter i selskapet.

Lønner studenter og trenger lærlinger

Selvsagt bruker Cegal også vanlige kanaler i jakten på nye teknologiske superhelter med stillingsannonser i ulike medier, aktive søk med mer. 

– Vi har også gode erfaringer med summer internship, lærlingeordninger og legger til rette for at studenter kan kombinere bachelor- og mastergraden med å arbeide hos oss, fortsetter Normanseth. 

Under ser du hvilken kompetanse, erfaring og/eller bakgrunn Cegal er spesielt på jakt etter nå. Besitter du en eller flere av disse, ta gjerne kontakt med oss.

  • Folk med erfaring fra energisektoren, særlig med fornybar energi.
  • Folk som kan skyplattformer som Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud og Google Cloud Platform.
  • Folk som kan dataanalyse, Big Data, rapportering, Power BI, AI/kunstig intelligens.
  • Folk med kompetanse innen datastrømteknologi som Kafka.
  • Prosjektledere og forretningsrådgivere (Business Consultants) som forstår det Cegal holder på med, som kan teknologi og kjenner forretningsbehovene til aktuelle bransjer og industrier. 
  • Driftspersonell til datasenterdrift.

Cegal har som mål at halvparten av omsetningen skal være knyttet til fornybar energi innen 2027. Dette vil selvsagt gjenspeiles i de nye stillingene som skal besettes. 

Selv om målet er å bli det ledende teknologiselskapet med energi som spesialområde, skal vi ikke bare ha kunder innen energisektoren.

Frank-Arild Normanseth, Cegal 

– Vi har og skal ha kunder i andre industrier ikke minst for å tilby våre ansatte bredere arbeidsmuligheter, understreker rekrutteringsspesialist Holthe til slutt. 

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Vi er klare for å hjelpe deg.

Relaterte artikler

blogg
Cegal vant pris for mangfold og likestilling
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Om oss > Bærekraft
arrow