<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO
  • Cloud operations
  • Programvare
  • Konsultenttjenester

Lav Kode

Hva er Lav kode? 

Lav-kode (low-code) verktøy er utviklingsverktøy hvor man, ved å dra, slippe og knytte visuelle komponenter sammen og med minimal håndkoding, får en raskt fungerende applikasjon/integrasjon. Lav-kode verktøy er tenkt benyttet for utviklere med teknisk kompetanse, mens ingen-kode (no-code) verktøy er tiltenkt forretningsbrukere.

Cegal og Lav kode

Flere lav-kode verktøy har vært/er i bruk i forbindelse med integrasjonsløsninger, og applikasjoner levert av Cegal. For eksempel i Oracle SOA Suite har både Oracle Service Bus og BPEL visuelle utviklingsverktøy. I Microsoft Azures integrasjonsplatform er lav-kode verktøyet Logic Apps viktig og mye brukt. Med rammeverket Oracle APEX har Cegal hjulpet mange kunder med kostnadseffektive applikasjoner. Oracle Integration Cloud Service er et verktøy hvor forretningsbrukere skal kunne levere løsninger uten kode (no-code).

Møt Olve – sjefskonsulent som bla jobber med utvikling av integrasjoner i Lav kode >

Møt en av våre APEX utviklere – Ann Sofie >

Vil du snakke om Lav Kode med en av våre eksperter?