<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

ODA

Vad är Oracle Database Appliance (ODA)? 

Oracle Database Appliance (ODA) är en av serverteknologierna som Oracle har utvecklat och anpassat för användning av sin egen databas Oracle DB.

Efter att Oracle förvärvade Sun Microsystems 2009 har man utvecklat en hel familj med specialanpassade system under samlingsbegreppet «Engineered Systems».

Denna typ av server finns i kategorin medium (2U-rack) när det gäller prestanda och kapacitet. Den har bättre specifikationer, och därmed ett högre pris, än en standardserver och fungerar också mycket bättre än en standardserver. Dessutom är Oracles databaslicenser anpassade för användning av ODA, vilket innebär att det kan vara ett gynnsamt val även ekonomiskt sett.

ODA är optimerad för installation och underhåll av Oracle-databaser. Den finns i lite olika konfigurationer baserat på behovet av prestanda, lagring och krav på drifttid och säkerhet.

Cegal och Oracle Database Appliance (ODA) 

Som en ledande partner för Oracle i Norden har Cegal levererat dussintals ODA-servrar till våra kunder. Vi analyserar vanligtvis behovet i förväg och hjälper kunden att välja rätt konfiguration. Sedan levereras ett projekt till ett fast pris som tar hand om konvertering och migrering av befintliga databaser till en ny ODA-server. Därefter brukar Cegal också oftast ingå ett avtal för att övervaka / underhålla kundens databaser.

Undrar du något om ODA?