<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Databastjänster

Säker drift och övervakning av affärskritiska databaser.

Flexibel lösning

Övervakning av on-prem, molnbaserade och hybrida miljöer.

Managed Services

Cegal tillhandahåller en Managed Services tjänst för drift och övervakning av olika databastekniker som Oracle, MS-SQL, MySQL och PostgreSQL. Vi övervakar lokala, molnbaserade och hybrida driftmiljöer.

Våra tjänster tillhandahålls av ett team av specialister, och du kan välja mellan olika servicepaket.

Prioriterad assistans

Prioriterad assistans är en reaktiv tjänst för företag som behöver tillgång till databasexperter för verksamhetskritiska uppgifter eller konsultationer, och har en överenskommen svarsfrekvens.

Why_cegal_A_great_match_for_our_employees_536x438

Proaktiv databasövervakning

Proaktiv databasövervakning är en tjänst som säkerställer att du får hjälp med övervakning och proaktiv uppföljning av kundsystem. Vi övervakar, underhåller och korrigerar proaktivt dessa system, och föreslår åtgärder inom ett definierat område.

monitor-gc0a005060_cegal-web_536x438

Licenshantering: Oracle

Genom licenshanteringstjänsten håller Cegal koll på dina Oracle-licenser och installerad mjukvara och ser till att de alltid överensstämmer med gällande Oracle-licensregler.

 

Som licensadministratör representerar Cegal dig också i licensfrågor relaterade till Oracle USA. Vi förnyar de nödvändiga licenserna senast vid utgångsdatum. Vi genomför även utvärderingar för att säkerställa att licenserna är korrekta i förhållande till ändringar i din konfiguration eller regeländringar hos Oracle.

laptop-g16b8c4007_hubro_cegal_536x438

Ytterligare tjänster

24/7/365 – alltid redo för nödsituationer

Denna tjänst säkerställer att du alltid får hjälp med kritiska incidenter via Cegals jourtjänst som är öppen dygnet runt. Jourtjänsten är bemannad med mycket kvalificerad personal – vanligtvis är det den som svarar i telefonen som också åtgärdar problemet.

 

Periodisk rapportering och underhåll

Med den här tjänsten genomför Cegal en granskning av överenskomna delar av din driftmiljö med regelbundna intervaller och tar fram en rapport om förhållanden som bör åtgärdas för att undvika framtida problem. Tjänsten följs vanligtvis upp av korrigerande åtgärder.

 

Säkerhetsuppdateringar: Oracle

Oracle levererar kvartalsvisa säkerhetsuppdateringar (SPU) och säkerhets- och felkorrigeringar (PSU). Uppdateringarna och korrigeringarna (SPU och PSU) är kumulativa, rekommenderas av Oracle och installeras så snabbt som möjligt. Genom denna tjänst ser Cegal till att relevanta Oracle-miljöer regelbundet uppgraderas, antingen på årsbasis, halvårs- eller kvartalsbasis.

john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash_cegal_536x438

Vill du prata med oss om Databastjänster? Vi är redo att hjälpa dig.

Succéhistorier

Med Cegals övervakningslösning kan IT-chefen på Storstrøms Forsikring nu sova tryggt om natten

Med Cegals övervakningslösning kan IT-chefen på Storstrøms Forsikring nu sova tryggt om natten

arrow
Borås Elnät AB är mycket nöjda

Cegal levererade Oracle Managed Services som en komplett HAA-tjänst inom Borås Elnäts brandvägg med alternativ för offentliga PaaS-tjänster från Oracle

arrow

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam – Kiran

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Kiran!

#MeetOurTeam – Sven

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Sven!

#MeetOurTeam – Peter

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Peter!

Relaterade tjänster

Databas och applikationsdrift 24/7: Middleware och Integrationstjänster

Cegal tillhandahåller specialiserad övervakning och underhåll av verksamhetskritiska databaser och system.

arrow
Databas och applikationsdrift 24/7: BaseCenter

Cegals tjänst BaseCenter ger dig en stabil informationshantering där du kan sova tryggt om natten.

arrow
Databas och Applikationsdrift: Hybrida molntjänster

Cegal är erfarna molnspecialister som hjälper dig att skapa innovativa lösningar och uppnå fördelarna i molnet.

arrow