<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi feirer mangfold og likestilling – Cegal finalist til ODA Champions Award 2024

Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et nestegenerasjons teknologiselskap som gjør en bærekraftig framtid mulig. Vi former den digitale framtiden, og snur komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.
06/11/2024 |

Cegal var en av de tre finalister til ODA Champions Award 2024. Nomineringen anerkjenner Cegals arbeid for å fremme mangfold, inkludering og rettferdighet i egen organisasjon, i teknologibransjen og i samfunnet generelt.

Torsdag ​den 6. juni gikk ODA-Nettverk sin årlige inspirasjonsdag av stabelen, som også betyr utdeling av ODA Awards i fire ulike kategorier. Inspirasjonsdagen feirer mangfold, likestilling og kvinner i teknologibransjen. Arrangementet ble utsolgt på noen få dager og årets tema for dagen var “Decoding Decisions”.

Finalist til ODA Champion Awards

Cegal var blant de tre nominerte til prisen ODA Champion Awards 2024, sammen med Frontkom og Evidi som gikk av med seieren. Gratulerer Evidi!

ODA-Nettverk begrunner valget av Cegal som finalist i ODA Champion med vår langvarige innsats for likestilling, mangfold og rettferdighet. De trekker frem våre initiativer som Women@Cegal og Sustainability Award, samt vår strategi for inkluderende ansettelsespraksis og hvordan dette er nedfelt i ledelsen.

ODA-Nettverk skriver:

Cegal jobber hardt for å få mangfold internt, og deler sine erfaringer med andre selskaper, både i og utenfor IT-bransjen gjennom blant annet ODA-Nettverk og Equality Check.

ODA-Nettverk skriver videre: "Ved å aktivt fremme åpenhet og samarbeid, er Cegal et referansepunkt for hvordan man kan utvikle inkluderende arbeidsplasser, og skape positive endringer i det teknologiske landskapet. Cegals fokus på mangfold bidrar også til å forbedre kundeløsninger. Gjennom samarbeid som Microsoft Energy Data Services, viser de hvordan ulike perspektiver gir mer effektive og bedre tjenester. Dette gir både ansatte og kunder bedre opplevelser."

Inspirert til å ta mangfoldige beslutninger

ODA Inspiration Day 2024 hadde tema “Decoding Decisions” og i løpet av dagen ble tilhørerne inspirert av flere gode foredrag:
  • “Decisions That Affect a Whole Country” med Espen Nakstad.
  • “From Data to Decisions: How to leverage AI for better health outcomes” med lege Ishita Barua.
  • “Summit or Survive: How to Make the Right Decisions in Life-or-Death Situations” med den svenske eventyreren Renata Chlumska.
  • “The Power and Pitfalls of Human Decision Making in the Tech Era med psykolog Nils Tore Meland.
  • “Are we tapping into diversity potential in decision making?” med adm. direktør Manav Kumar.

Manav Kumar har vært med på å utvikle “The Diversity Index”, et verktøy som måler effekten av mangfold i selskaper og eventuelt hvorfor man ikke greier å høste de forventede effektene av å ha et bredt mangfold av ansatte. Kumar ga et bredere perspektiv på hva som er mangfold. Mangfold måles vanligvis ved forskjellig kjønn, hudfarge, kulturell bakgrunn og så videre. Kumar, som er fra India og bosatt i Norge, understreket at man må være bevisst på hvilken “type” mangfold man trenger til hvilke oppgaver. Samtidig må man ha aksept for å vise sin annerledeshet i virksomheten. Hvis ikke, er det stor fare for at det mangfoldet som faktisk finnes i bedriften, ikke kommer frem, enten det gjelder ulike kulturer, annerledes meninger, synsvinkler eller annet.

Kumar understreket at alle virksomheter bør søke etter kompetansen som finnes i mangfold, fremfor å slå seg til ro med mangfoldsrepresentasjon. Det er ingen automatikk i at mangfold bidrar til mer verdiskaping, men potensialet ligger der. Om virksomhetene skal utnytte dette, krever det bevisst og strukturert arbeid for å sikre at man høster av mangfoldet.

Mangfold og likestilling - en sentral del av vårt samfunnsansvar

Å være blant finalistene til ODA Champion Award viser at Cegals mangeårige arbeid for likestilling, inkludering og mangfold bærer frukter. Å fremme mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet, mener vi er en sentral del av vårt samfunnsansvar.

I 2023 var kvinneandelen blant nyansatte i Cegal på 30 prosent, opp fra 14 prosent i 2020. Samtidig økte andelen kvinner i ledergruppen fra 11 til 50 prosent. I dag er fem av ni toppledere i Cegal kvinner. Vi har flere interne initiativer for å fremme likestilling og mangfold. Women@Cegal er et nettverk som støtter kvinner i deres personlige og faglige utvikling, og arbeider for økt kjønnsmangfold og inkludering i vår organisasjon og i teknologibransjen.

Mangfold gir bedre teknologi

Det er viktig å få flere kvinner og mer mangfold inn i teknologibransjen. Mangfoldet i samfunnet bør også gjenspeiles blant dem som utvikler tjenestene. Det er mange eksempler på fundamentale mangler i teknologiske løsninger som skyldes at de er laget av en ensartet gruppe utviklere. For eksempel stemmestyring som ikke forstår kvinnestemmer eller ansiktsgjenkjenning som ikke greier å skille mellom ulike mørke ansikter.

For å sikre mangfold og likestilling i selskapet jobber Cegal hardt og strukturert. Cegals CEO Dagfinn Ringås forklarer:

– Den gyldne mangfoldsmiksen innebærer ulikheter i kjønn, alder, erfaringsbakgrunn, kulturell bakgrunn og personlighet. Det er grunnlaget lagt for en dynamikk og arbeidsform som kan bli veldig positiv. Men for å få til dette må vi gjøre bransjen til et enda bedre sted å være i for flere grupper, og at de kan blomstre her. Vi må selge inn alt det meningsfylte og bra som teknologi kan brukes til, og hvor kult og spennende det er. 

– Vi må lete mye hardere etter kvinner og etter folk som er annerledes enn den gjennomsnittlige teknolog. Jeg får ofte tilbakemeldinger på at de ikke finnes, men det gjør de. Du må bare lete hardere, kanskje på andre steder og litt annerledes for å finne dem, fortsetter Ringås.

I 2021 vant vår konsernsjef Dagfinn Ringås selv ODA Awards Man-prisen for sitt arbeid for likestilling.

Dagfinn vinner pris-1

Kvinneandelen i teknologibransjen i Norge er på cirka 29 prosent, en økning fra 17 prosent i 2016. Andelen kvinnelige ledere i IT-bedrifter er på 33 prosent.

Cegal er stolte av å være en drivkraft for endring og ser frem til å fortsette vårt arbeid for en mer inkluderende og mangfoldig teknologibransjen.

Relaterte artikler

Bærekraft
Inspirerer til inkludering på Kvinnedagen 2024
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Nyheter
Tosifret omsetningsvekst og solid lønnsomhet for Cegal i 2023
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow
Bærekraft
Uten mangfold, blir man en utdatert mastodont
Redaksjonen Cegal ønsker å bygge et...
arrow