<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
NO

SYSCO vinner ny avtale i Energi

Admin
03/03/2019 |

Agder Energi (AE) og SYSCO AS har signert en utvidet avtale om drift av konsernets forretningskritiske IT-systemer. Avtalen gjelder drift av infrastruktur, databaser, applikasjoner, samt at SYSCO skal ivareta rollen som service integrator mot flere av AE sine leverandører

Den nye avtalen er utvidet og omfatter drift av selskapets databaseplattform og applikasjoner samt forretningstjenester knyttet til Enoro CIS. Våre energikonsulenter skal bistå med både teknisk support og i brukerstøtte. AE er Norges største Enoro bruker. «Agder Energi valgte å utvide avtalen med SYSCO da de både har vist sterk bransjeforståelse, kombinert med høy kompetanse på drift av fagsystemer og integrasjonsteknologi som er kritisk hos oss», sier Bjarne Karlsen, Direktør IKT, CIO i Agder Energi.

Nye rammebetingelser i bransjen stiller økte krav til tilgjengelighet utenfor normal arbeidstid. Den nye avtalen er derfor utvidet til en 24/7/365 leveranse. Som serviceintegrator vil SYSCO ta ansvar for koordinering og oppfølging av leveransene fra mange av Agder energi sine applikasjons og tjenesteleverandører. På denne måten sikrer Agder energi rask og effektiv problemløsning hele døgnet og at ansvaret er plassert en plass. Nye rammebetingelser som følge av Elhub vil kreve rask respons, spesielt om natten for å nå tidsfristene for innrapportering av målerdata.

AE har hatt et ønske om knytte til seg noen få strategiske partnere og SYSCO er en av disse.
«Vi viderefører nå et samarbeid med  en leverandør som forstår verdikjedene og arbeidsprosessene i et energiselskap, som kjenner applikasjonsleverandørene og som har høy kompetanse på de ulike teknologiene som må spille sammen hos oss. Dette gjør at vi både sikrer bedre drift og får ut mer av den teknologien vi har investert i», sier Bjarne Karlsen.

Avtalen inneholder også en ramme for konsulent-tjenester, hvor Agder Energi vil få tilgang til SYSCOs ressurser innenfor AI og analyse, mellomvare og rådgivning for å lage løsninger og realisere gevinster innen BI og kunstig intelligens.

«Agder Energi er et av Norges største og mest fremoverlente energiselskaper, så vi er både stolte og ydmyke over å ha fått denne tilliten. Samtidig er vi trygge på vår egen kompetanse og sikre på at vi sammen med Agder energi kommer til levere gode løsninger og skape gode digitale historier sammen framover», sier Salgsdirektør energi, Alf Inge Johansen.

 

Om Agder Energi

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Alle husstander på Sørlandet er nettkunder hos Agder Energi Nett, mens markedsselskapet LOS leverer kraft til husholdninger og bedriftskunder over hele landet. Agder Energi er eid av kommunene på Agder (54,5%) og Statkraft Holding (45,5%). Hovedkontoret ligger i Kristiansand.

For mer informasjon om Agder Energi ta kontakt med direktør IKT – Bjarne Karlsen (epost bjarne.karlsen@ae.no , tlf 907 50 830)

Om SYSCO 

SYSCO sin visjon er: Gode digitale historier – Skapt gjennom erfaring og energi!
SYSCO har en klar strategi om å bli en sentral pådriver for prosesser innen digitalisering i Norden, og en ledende samarbeidspartner for hele energisektoren.
Vi er i dag 170 dyktige medarbeidere og våre kontorer finner du i Bergen, Haugesund, København, Oslo, Stavanger, Stockholm, Stord, Ølen.

SYSCO leverer flere tjenester innenfor domenet energi konsern og nettselskap. SYSCO jobber i landskapet teknologi, forretning og økonomi innenfor energibransjen. I AMS verdikjeden leverer vi rådgivning og drift av teknologiske løsninger, forvaltning av selve verdikjeden og håndtering av leverandører. Utover dette kan SYSCO også levere forretningskonsulenter innenfor energi og økonomirådgivere.

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss? Vi er klare for å hjelpe deg.