<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fantastiskt bra migreringsprojekt när Cegal tog över IT-driften hos Skagerak Energi

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
09/04/2023 |

Nyligen vann Cegal ett fyraårigt avtal gällande driften av Skageraks IT-system. Överföringen från den tidigare driftleverantören till Cegal har nu genomförts framgångsrikt.

– Det här är ett av de allra bästa migreringsprojekten jag varit med om – och jag har varit med i ganska många sedan 1990-talet, säger Stein Ove Røv i Skagerak Energi.

Skagerak Energi  är ett av Norges största energiföretag och har sitt huvudsäte i Vestfold-Telemark. Verksamheten är koncentrerad till produktion, försäljning, överföring av elkraft samt annan energi. Koncernen har cirka 710 medarbetare, en genomsnittlig kraftproduktion på 6 TWh, över 213 000 nätkunder och en omsättning på drygt 9 miljarder NOK.

Nyligen vann Cegal ett strategiskt viktigt avtal med Skagerak Energi gällande drift och modernisering av energibolagets IT-infrastruktur och IT-system. Drift av Skageraks lokala datacenter är en central del av avtalet. Dessutom kommer Cegal att bistå med modernisering av Skagerak Energis IT-system och flytta IT-lösningar till molnet där detta är möjligt samt automatisera IT-processer (ITSM) i största möjliga utsträckning. Cegal kommer även att bidra med råd om nya digitala satsningar i koncernen.

Migrering av IT-drift är komplicerat

– Det är ingen lätt uppgift att ta över driften från en annan driftleverantör. Man måste gå in och sätta sig in i alla system, kartlägga allt och hur allt hänger ihop, innan man kan flytta över IT-systemen till den nya driftmiljön, inleder Stein Ove Røv, chef för DigiTek Platform Services på Skagerak Energi.

Trots en utmanande uppgift säger Røv att nästan allt har gått enligt plan och att alla milstolpar har nåtts med bara några få avvikelser. Detta gäller underhåll, patchning, inställning av CMDB (Configuration Management DataBase) och så vidare. Røv berömmer också den tidigare driftleverantören för att ha varit flexibel och samarbetsvillig vid överlåtelsen av verksamheten.

– Det har gått förvånansvärt bra. Cegal har varit väldigt professionella och varit mycket aktiva, säger Stein Ove Røv, chef för DigiTek Platform Services i Skagerak Energi.

Det är inte vanligt att ett uppstartsprojekt med en ny verksamhetspartner går så bra. Bara en gång tidigare under mina 40 år i den här branschen har jag upplevt ett så framgångsrikt projekt.

Stein Ove Røv, Skagerak Energi.

Han tillägger att han har en lista på återstående uppgifter, men är helt säker på att allt kommer att lösa sig.

Sten Ove Røv SkagerkEnergi

(Stein Ove Røv - Avdelningschef DigiTek Plattformstjänster på Skagerak Energi)

Totalleverantör av IT-drift

Som en del av övertagandet har Cegal tillsammans med Skagerak Energis IT-avdelning organiserat IT-upplägget och IT-infrastrukturen. Resultatet har blivit en stabilare IT-plattform, högre kvalitet på IT-tjänster och färre sårbarheter. Som ett resultat har IT-plattformen också blivit säkrare mot dataintrång, samtidigt som backup och återställning går snabbare.

Automatisering av IT-processerna har också varit en viktig del av projektet. Automatiseringen innebär bland annat att uppsättningen av servrar nu tar ett par timmar jämfört med ett par veckor tidigare. Målet är att 100 procent av ITSM-processerna ska automatiseras.

– Projektet har haft en komplexitet i utförande och timing, vilket har krävt god planering, extra ansträngning och uthållighet från alla inblandade. Tillsammans med Skagerak Energis IT-personal har vi genomfört planenligt, och nått framgångskriterierna som satts upp på förhand. Det goda samarbetet har resulterat i en smidigare, mer kostnadseffektiv och arbetsbesparande lösning, säger Heidi Skare, Senior Project Manager på Cegal.

Cegal har bland annat levererat:
●    Etablerat en privat molnplattform och lyfte Skagerak Energis traditionella on-prem-lösning till detta.
●    Drift av Oracle-lösningarna tillsammans med drift av övriga IT-system - en driftleverantör
●    Säkerhetslösningar
●    Cegal Cetegra Cloud – digitala arbetsytor för Skagerak Energis medarbetare (klientdrift).
●    Servicedesk med 2:a och 3:e linjen. Skagerak Energi sköter själva första linjen för att behålla kompetensen.

Läs mer om vår Cetegra lösning här (på engelska)> 

Tid till mer värdefulla uppgifter

Slutligen berömmer Stein Ove Røv på Skagerak Energi alla Cegal-konsulters insatser och samarbete för att projektet skulle bli en succé.

– Alla stora konsulthus har presentationer som säger: "Kunden i fokus", men hos de flesta är det något som ledningen pratar om, men som inte sipprar ner i organisationen, säger Stein Ove Røv. Han sammanfattar det som:

På Cegal har alla medarbetare "på golvet" fokus på kunden och att projektet ska bli en succé. Alla vill att kunden ska nå målet. Cegals konsulter är mer välkomnande och intresserade av samarbete än vad som är vanligt.

Stein Ove Røv, Skagerak Energi

Røv påpekar också att konsulterna har vågat utmana Skagerak Energi: – De säger att "det här går inte" och spelar på våra styrkor.

Magnus Grønås, som är kundansvarig på Cegal, berömmer Skagerak Energis medarbetare för gott samarbete och förtroende: – När man bygger ett partnerskap baserat på förtroende och samarbete får man bäst resultat.

Ett resultat av den ökade automatiseringen inom IT-drift och -tjänster är att Skagerak Energis verksamhetsorganisation nu frigör mer tid för värdefulla uppgifter. Samtidigt har företaget lyckats spara betydande driftskostnader genom att minska manuellt arbete och förbättra IT-strukturer och licensiering.

Om vi ​​ska lyckas behöver vi en solid teknikpartner som förstår våra specifika behov, och som kan hjälpa oss med en digital transformation som ger oss en IT-plattform för framtiden. Det fick vi med Cegal.

Tor Heiberg, Skagerak Energi.

 

– Skagerak kommer framöver att vara en regional energipartner med hållbara lösningar för industri, hamnar, större städer och utvecklare. Med en satsning på ökad digitalisering och nya flexibla arbetssätt ska Skagerak verka för innovation och ny affärsverksamhet.

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig!

Relaterade artiklar

Konsulttjänster digitalisering Succéhistorier
Cegal bidrar till lönsam tillväxt och goda kundupplevelser hos...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Olja och Gas
Cegal och Microsoft hjälper PETRONAS med att använda AI för...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow