<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal och Microsoft hjälper PETRONAS med att använda AI för renare oljeproduktion

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
08/18/2023 |

Cegal, PETRONAS och Microsoft har ingått ett partnerskap för att utnyttja möjligheterna inom artificiell intelligens och högpresterande datoranvändning (HPC) i Microsoft Azure. Målet är minskning av koldioxid, innovation och effektivisering inom olje- och gasproduktion.

Under konferensen Energy Asia 2023 undertecknade Cegal, Microsoft och PETRONAS ett strategiskt samarbetsavtal som kommer att öka innovationen uppströms i olje- och gasproduktion. Målet är en mer hållbar produktion.

Företagen går samman för att etablera en Microsoft Azure High-Performance Computing (HPC)-plattform och en artificiell intelligens-infrastruktur. Den kraftfulla molnplattformen, tillsammans med AI utgör grunden för att flytta en mängd olika petrotekniska applikationer till molnet och möjliggör högpresterande datoranvändning (HPC). Högpresterande datoranvändning, skalbarhet, tillsammans med användningen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning, kommer att ge innovation uppströms i energiproduktion, inklusive energiomställning och åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Läs mer om: Cetegra High Performance Computing

– Att flytta applikationer och arbetslaster till Microsoft Azure HPC och utnyttja AI kommer att ge stora resultat för PETRONAS. Det nya samarbetsavtalet visar också att vi lyckas med vår ambition att bygga ett ledande globalt teknikföretag för energisektorn, säger Dagfinn Ringås, CEO på Cegal.

Det nya samarbetsavtalet är ett bevis på det förtroende vi fått från ett av världens största och mest professionella energibolag.

Dagfinn Ringås, Cegal

Partnerskapet bygger på PETRONAS kunskap inom energiproduktion, Cegals expertis inom molnplattformar, databehandling och affärsapplikationer för energibranschen, samt de avancerade möjligheterna i Microsofts HPC-plattform på Azure.

Energieffektiv och kostnadsbesparande plattform

En viktig fördel med den nya HPC-plattformen på Azure är möjligheten att automatisera IT-processer och att dra fördel av molnets skalbarhet när applikationerna behöver det för högpresterande datoranvändning. Detta sätt att utnyttja molnet är både energieffektivt och kostnadsbesparande för PETRONAS. Genom att köra system i Azure får PETRONAS snabbare tillgång till den senaste tekniken, vilket säkerställer innovation och prestanda. För att säkerställa högsta möjliga prestanda kommer helt ny teknik (Lustre filsystem) i Azure att användas. I tillägg utvecklas en artificiell intelligens-infrastruktur där PETRONAS kommer att ligga i framkant när det gäller att utnyttja möjligheterna inom artificiell intelligens (AI).

Samarbetet kommer att skapa innovation och exponera nya möjligheter i värdekedjan för uppströms energiproduktion.

Aadrin Azly, PETRONAS

– HPC- och AI-lösningarna kan ytterligare optimera energiproduktionen i andra delar av energibranschen, säger Aadrin Azly, VP Group Technology and Commercialization i PETRONAS.

– Som teknikpartner för PETRONAS är vi fast beslutna att hjälpa till att accelerera deras innovation med hjälp av våra AI- och HPC-lösningar, säger K Raman, administrativ chef för Microsoft Malaysia.

PETRONAS, som är helägt av den malaysiska staten, är det största nationella oljebolaget i världen när det gäller närvaro i antalet länder. Den asiatiska energijätten har verksamhet i över 100 länder och spelar en stor roll i energiomvandlingen och grön förändring i regionen. År 2025 kommer företaget att starta sitt första kolavskiljningsprojekt, som kommer att bli världens största offshore CCS-projekt (Carbon Capture and Storage).

Etableringen av den nya HPC-plattformen på Azure kommer även att kunna användas av andra energibolag i regionen.

Samarbetsavtalet har undertecknats av (från vänster på bilden ovan) K Raman, administrativ chef på Microsoft Malaysia, administrativ chef Phuah Aik Chong på PETRONAS Digital och Dagfinn Ringås på Cegal. 

Läs om: Cegal hjälper asiatisk energijätte med digital transformation

Läs vad IT-hållbarhet skriver om detta här >

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig!

Relaterade artiklar

Olja och Gas Succéhistorier
OKEA uppnår lönsamhet och tillväxt genom att outsourca IT till...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Cloud Operations > Cetegra
arrow
digitalisering Olja och Gas Succéhistorier
Cegal hjälper asiatisk energijätte med digital transformation
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow