<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cegal skiner som Microsoft Gold Partner

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
05/25/2021 |

Cegals djupa expertis inom Oracle är välkänd. Mindre känt är att Cegal har lika djup kompetens inom Microsofts molnteknik och är Microsoft Gold Cloud Partner. Läs om vårt viktiga partnerskap med Microsoft.

Cegal är Microsoft Managed Partner för energisektorn samt Microsoft Cloud Service Provider och Microsoft Gold Cloud Partner. Vi har bred kompetens på Azure-plattformen och arbetar målmedvetet med Microsoft och våra kunder med lösningar för smart användning av data.

Längre ner kan du läsa om vad som krävs för att bli Microsoft Gold Cloud Partner. Först lite om bakgrunden till vårt partnerskap med Microsoft och varför det är så viktigt - för oss och för dig som kund.

Microsoft-partnerskap förankrat i Cegal-historien

Cegals täta band till Microsoft är förankrat i vår historia och hur vi bäst kan hjälpa våra kunder att göra komplexa IT-utmaningar till digitala succéhistorier.

Sedan starten 2004 har Cegal arbetat med krävande teknik, särskilt med företag inom kraft- och energibranschen. Med andra ord är erfarenheten och kompetensen i vad som idag kallas äldre system (äldre IT-system som körs på dedikerade servrar) solid.

Vår erfarenhet är att man måste vara stark inom tre områden för att förvandla komplexa IT-system till digitala succéhistorier:

  1. Du måste känna kundens bransch: Cegal är branschexperter inom energisektorn.
  2. Du måste förstå hur komplexa IT-system kan kopplas ihop med avancerade integrationer. Cegal har en av de ledande kompetensmiljöerna för integration och middleware, både på Microsoft, Oracle och Open source-teknik.
  3. Du måste förstå de äldre och kritiska lösningarna kunden redan har: Cegal har många års historia som Nordens ledande Oracle kompetenshus.

Kombinationen av dessa tre områden gör Cegal som IT-partner helt unik i Norden. Det är därför vi naturligtvis är Microsoft Gold Cloud Partner och Microsoft Managed Partner för energisektorn, liksom Microsoft Cloud Service Provider.

Gold-partnerskap ger guldprojekt

Vad betyder det att Cegal är en Microsoft Gold Cloud Partner för våra kunder?

Det betyder att Cegal har:

  • Flertal anställda med de högsta certifieringarna på Microsoft Azure och Microsoft cloud-teknik.
  • Erfarenhet från flera Microsoft Cloud-projekt - särskilt inom integrationsområdet.
  • Vi samarbetar tätt med Microsoft runt lösningar, teknik och kunder.

Microsoft Gold Cloud Partner är en trygghet för våra kunder om att vi har den expertis och erfarenhet som krävs för att förvandla komplexa IT-utmaningar till digitala succéhistorier.

Samtidigt är våra kunder övertygade om att vi ständigt uppdateras om den senaste tekniken från Microsoft. Alla Microsoft Gold Partners måste förnya sin status varje år. Det innebär kontinuerlig kompetensutveckling bland våra anställda i form av nya Microsoft-certifieringar och att våra Microsoft Cloud- och Azure-projekt med kunder har hög kundpoäng och är bra referenser.

Vi får Microsoft och Oracle att spela tillsammans

Ett resultat av att Cegal är Microsoft Gold Cloud Partner, kombinerat med vår Oracle-expertis, är att vi samlar Microsoft och Oracle-teknik. Applikationer på Microsoft Azure i kombination med Oracle-databaser. Omöjligt tror du? Nejdå. På Cegal lyfter vi Oracle-databaser där de fungerar bäst, nämligen till Oracle Cloud. Sedan ansluter vi det här molnet direkt till Microsoft Azure och kör applikationerna där. På så sätt får du får en fantastisk plattform för innovation - en plattform för en digital succéhistoria.

Det nya, nära samarbetet mellan Microsoft och Oracle löser ett behov som kunderna har haft i många år. Det gör det möjligt att skapa en modernare IT-arkitektur som gör att du kan använda dina värdefulla data för att utveckla moderna applikationer för framtiden. Samtidigt kan du spara stora kostnader på både licenser och hårdvara.

Vill du prata mer med oss? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Microsoft
Integrationer är nyckeln till succé med molntjänster
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Microsoft
Microsoft Azure de kommande tio åren
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Oracle Microsoft Nyheter
Kopplar ihop Microsoft och Oracle och sparar kunder miljonbelopp...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow