<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kopplar ihop Microsoft och Oracle och sparar kunder miljonbelopp varje år

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
09/27/2020 |

Cegal (tidigare SYSCO) lanserar molnväxling för Microsoft och Oracle-teknik, som gör att kunderna årligen sparar miljonbelopp i IT-kostnader.

Cegal får Microsoft och Oracle att spela tillsammans med den nya produkten Interconnect. Finansavisen behandlade ärendet måndagen 16.03.2020. Med Cegals starka position som både Oracle- och Microsoft-partner är företaget bland de få utvalda IT-leverantörerna globalt som har erfarenhet av att ansluta Oracle-databaser i Oracle-molnet med IT-lösningar som finns på Microsofts molnplattform Azure. Interconnect kallas den nya lösningen.

Denna samtrafik var omöjlig förrän Microsoft och Oracle ingick ett nära samarbete under 2019, där de enades om att fysiskt ansluta sina olika datacenter. Det nya, nära samarbetet mellan Microsoft och Oracle löser ett behov som kunderna har haft i många år och gör det möjligt att skapa en modernare, molnbaserad IT-arkitektur - en plattform för nya och innovativa tjänster.

Koncernchef Dagfinn Ringås lyfter fram tre fördelar med Interconnect:

  1. Stark minskning av licenskostnader för att stödja Oracle-databaser.

  2. Halverar driftskostnaderna för tjänster som kan stängas av på natten.

  3. Ersätter omoderna operativa lösningar som har stort kapital bundna och oförutsägbara kostnader för hårdvara och infrastruktur.

- Våra största kunder inom energi och i andra industrier kommer att spara miljoner årligen genom att använda Interconnect. Med andra ord ger lösningen en stark effekt från första dagen

 Dagfinn Ringås.