#MeetOurTeam – Magne

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Magne!