<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vi er en ansvarlig spiller

Vi anerkender og handler på vores eksterne ansvar.

Ansvar ud over os selv

Vi tager ansvar ud over os selv for at bidrage til den globale bæredygtighedsdagsorden.

Det gør vi ved at stille krav til vores leverandører og partnere (Code of Conduct) og give klare forventninger til interessenter i værdikæden. Samtidig søger vi at arbejde i partnerskab med andre og samarbejde i forsyningskæden for at opnå en bæredygtig udvikling.

Vi er en åben og gennemsigtig virksomhed. Vi har stramme og klare rutiner for anti-korruption og et massivt fokus på informationssikkerhed i alt, hvad vi foretager os med tilhørende rutiner og procedurer. Cegal er en ansvarlig samfundsaktør. FN og EU har identificeret teknologiindustrien som en af de vigtigste drivkræfter til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling. Da vi repræsenterer en branche med betydelig indflydelse, har vi et socialt ansvar ud over os selv.

Partners_Responsibility_beyond_ourselves
En aktiv del af den cirkulære økonomi

Baseret på det faktum, at vi forbruger 2,5 gange de tilgængelige ressourcer på kloden hvert år, bevæger vores samfund sig ned ad en blind vej og skaber uoprettelige skader. Dette ændrer holdningen til, hvor ansvarlige vi alle er med hensyn til ressourcer, samt hvordan teknologisk udstyr behandles, når medarbejdere ikke længere kan bruge det.

Teknologiindustrien er en del af en værdikæde, hvor betydelige mængder af ikke-vedvarende ressourcer kasseres. Dette skal ændres, og vi er nødt til at påtage os vores del af dette ansvar ved at forsøge at teste nye koncepter for den cirkulære økonomi, for os selv og i partnerskab med andre.

Samtidig øger vi vores viden om ændringer og potentielle ændringer af politik og regler, så vi altid er opdateret på, hvordan vi hjælper vores kunder med at drive deres forretning så bæredygtigt som muligt. En anden del af dette er, hvordan vores organisation arbejder i døgndrift for at sikre informationssikkerhed for vores kunder og os selv.

Den virksomhedsledelse, der forvaltes af vores ejere, bestyrelse og ledelse, er i overensstemmelse med den internationale standard specificeret i NS-EN ISO-9001:2015 Quality Management, og vi har et ISO 9001 IQNET-certifikat.

Sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet

Vi har udarbejdet Cegal Quality Management System for at sikre en fælles ramme for vores handlinger. Dette system sikrer, at vi arbejder efter de højeste standarder for sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ) for vores medarbejdere, kunder, entreprenører og leverandører.

Vi har forpligtet os til:

  • At tilpasse vores virksomhed til alle lovmæssige krav.
  • At levere et arbejdsmiljø, der beskytter vores medarbejdere og andet personale involveret i vores operationer, onshore og offshore.
  • Sikring af en bæredygtig og miljøvenlig virksomhed, hvor Cegal er en troværdig forretningspartner, arbejdsgiver og medlem af samfundet.

Cegal Quality Management System er i overensstemmelse med:

  • The international standard specified in NS-EN ISO-14001:2015 Environmental management system. ISO 14001 IQNET
    Certificate
  • The international standard specified in NS-EN ISO-45001:2015 Occupation Health and Safety management system. ISO 45001 IQNET Certificate
  • The international standard specified in NS-EN ISO-9001:2015. Quality Management.ISO 9001 IQNET Certificate
  • ISO/IEC 27001 is an internationally recognized best practice framework for an ISMS. Cegal complies with the ISMS requirements specified in ISO/IEC 27001:2017. ISO 27001 IQNET Certificate

Kontakt os for at lære mere om bæredygtighed og vores ansvar.

Relaterede artikler

Bæredygtighed Mangfoldighed Blog
Robotter er elevens øjne, øre og stemme
Redaktionen Cegal forvandler komplekse...
arrow
Oracle Bæredygtighed Digitalisering
Skyen sparer tonsvis af CO2-udledning
Redaktionen Cegal forvandler komplekse...
arrow
Bæredygtighed Digitalisering Mangfoldighed
Ungdomsskolepiger vil redde verdenshavene fra containere
Redaktionen Cegal forvandler komplekse...
arrow