<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Energibolaget Elværk får ökad säkerhet med driftövervakning och databasspecialister från Cegal

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
04/24/2023 |

Elværk får hjälp av Cegal med drift- och applikationsstöd för deras faktureringsprogramvara SonWin, för att säkerställa stabilitet och optimal prestanda.

Elværk är ett energibolag med huvudkontor i Thisted, Danmark som levererar el till ca. 44 000 kunder i ett område på 1 600 km2. Det är viktigt att tillförlitligheten är hög, så att Microsoft SQL-databaserna fungerar optimalt, utan fel och stillestånd.

Behov av drift- och applikationsstöd

Elværk upplevde tidigare att det kunde uppstå problem med faktureringsprogramvaran SonWin, som är en IT-installation med mycket höga krav. För att säkerställa att programvaran fungerade optimalt var det nödvändigt att säkerställa att applikationsservrarna och de underliggande Microsoft SQL-servrarna hade hög prestanda och drifttid som matchade de krav Elværk ställde på sig själva.

Ny arkitektur säkerställer snabb och stabil drift

Genom dialog hittade vi tillsammans en lösning på de utmaningar som Elværk upplevde. En konsult från Cegal fick i uppdrag att göra om arkitekturen och databaslayouten. Här var det också viktigt att den nya lösningen kunde integreras bättre med övriga IT-lösningar.

Proaktiv övervakning ger insikt och säkerhet

Senare valde Elværk att prenumerera på Cegals Managed Services för övervakning av databasmiljön. Detta säkerställer att affärskritiska system alltid fungerar optimalt och stabilt.

Denna form av proaktiv övervakning gör att problem och potentiella fel upptäcks tidigare och kan lösas snabbare. Övervakningen används både proaktivt och för mer akuta behov.
Med denna lösning har Elværk fått databasspecialister som är nära kopplade till sin organisation.

«Det ger oss en försäkran om en fungerande databasmiljö. I en komplex systemuppsättning, där tillförlitlighet är ett krav, är det avgörande för oss att det finns databasspecialister som underhåller, övervakar och säkerställer att systemet fungerar stabilt.»

Rolf Kirk, avdelningschef Data Mining, Elværk

Cegals omfattande kunskap om energisektorn har också bidragit till att säkerställa ett bra och långsiktigt samarbete med Elværk, där våra konsulter nu bidragit med driftstöd och assistans de senaste åren. Ett samarbete som ömsesidigt upplevs som positivt och friktionsfritt.

«Kort sagt så har det fungerat smidigt och utan problem under den tid jag har varit involverad.»

Claudia Werner, System Technician Data Mining, Elværk 

Läs om hur energikoncernen EWII klarade ökad serverbelastning med en databasoptimering >

Läs mer om Cegals tjänster inom Databas och Applikationsdrift >


 

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig!

Relaterade artiklar

Oracle
Cegal bistod med att få Wallenius Wilhelmsens Oracle-plattform i...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Microsoft Succéhistorier Blogg
Databasoptimering gav Dacapo utrymme för tillväxt och innovation
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Microsoft Succéhistorier Blogg
Energikoncernen EWII klarade ökad serverbelastning med...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow