<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Energikoncernen EWII klarade ökad serverbelastning med databasoptimering

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
01/26/2023 |

EWII såg till att deras affärskritiska system kunde hänga med i deras tillväxt genom att få en Microsoft SQL-databasoptimering 

EWII är ett energibolag, grundat 1868, med huvudkontor i Kolding i Danmark, där de levererar el, värme, vatten och fiber. EWII är ett framtidsinriktat företag som vill spela en stor roll i utvecklingen av nya, innovativa och intelligenta lösningar inom energisektorn.

 

Att byta till månatlig fakturering resulterade i ökad serverbelastning

När EWII bytte från kvartalsfakturering till månadsfakturering identifierade de ett behov av att optimera sin Microsoft SQL-lösning för att få högre datorkraft. EWIIs befintliga SQL-lösning höll inte måttet med den nya ökade belastningen, vilket bidrog till att de inte kunde beräkna de långt över 260 000 månatliga räkningarna tillräckligt snabbt.

SQL-optimering gav en riktig boost i prestanda 

För att möta det nya behovet kontaktade EWII Cegal, (då Systemtech) som hade arbetat med Tre-For och nu EWII med deras affärskritiska infrastruktur i många år.

En databasspecialist från Cegal fick i uppdrag att rekommendera en helt ny Microsoft-databasstruktur som kunde klara den nya belastningen på EWIIs servrar efter övergången till månadsvis fakturering.

Det behövdes en databasanalys och en SQL-prestandaoptimering med fokus på att kunna garantera hög drifttid och hög datorkraft.

“Vi har samarbetat med Cegal i flera år kring t.ex. Microsoft SQL för i synnerhet ett av våra affärskritiska system. När jag stod inför utmaningen att gå från kvartalsvis till månadsfakturering visste jag att det skulle kräva SQL-specialisthjälp och kanske en redesign av vår befintliga installation.”

Lars Gregersen, IT-konsult EWII

Microsoft Always On Cluster

En av Cegals databasspecialister designade en helt ny MS Always On Cluster. Tekniken ger företag hög databastillgänglighet både, i förhållande till plötsliga krascher, men också i samband med exempelvis planerad IT-tjänst.

En riktigt bra Microsoft SQL-prestandaoptimering

Konsulten gick sedan in och prestandaoptimerade SQL-servrarna så mycket som möjligt. 

Efter att ha testkört den nya prestandaoptimerade SQL-servern såg EWII en enorm förbättring i prestanda. Där EWII (endast) kunde beräkna 11 500 räkningar per timme med sin gamla lösning, kunde de med den nya lösningen beräkna upp till 120 000 räkningar per timme.

Implementeringen av den nya SQL-lösningen har resulterat i att EWII har en SQL-prestandaoptimering på 943,48 %.

”Cegals arkitekt löste uppgiften fullständigt och med imponerande förbättringar.”

Lars Gregersen, IT-konsult EWII

Det är viktigt att databasen inte begränsas av din IT-miljö, både när det gäller affärsinnovation och den ökade förväntningen hos medarbetare och kunder när det kommer till data och användningen av data. 

Med en databasoptimering kan du säkerställa bättre prestanda och kanske i vissa fall skjuta upp moderniseringen av din hårdvara.

Dessutom kan ett redesign/databasmoderniseringsprojekt säkerställa att du inte hamnar i oförmågan att återskapa backupdata, i form av korrupta data eller en ransomware-attack på SQL-servern.

Om en långsam databas håller tillbaka din IT-miljö och hämmar dina möjligheter till tillväxt och innovation, kan du med databasoptimering säkerställa bättre prestanda som ger utrymme för tillväxt, och i vissa fall skjuta upp behovet av modernisering av hårdvaran. Det kan för övrigt vara både on-prem-, hybrid- och molnlösningar som vi hjälper dig med.

Möt en av konsulterna som arbetar med EWIIs databaser > 

Läs om våra tjänster inom Databas och applikationsdrift >

 

Behöver du en snabbare databas?

Geoscience_software_Blueback_investigator_Powerful_integrations

Relaterade artiklar

Blogg
Hur tacklar ditt företag en datakrasch?
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Succéhistorier
Cegal gör ytterligare ett förvärv i Danmark
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow