<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

REAL

Vad är REAL (Red Expert Alliance)?  

Red Expert Alliance (REAL) är ett globalt nätverk av Oracle-experter. Medlemmarna i alliansen har flera Oracle ACE och Developer Champions som är Oracle-ambassadörer. Genom REAL får medlemmarna möjlighet att dela kunskap och samarbeta med andra Oracle-experter runt om i världen. Nätverket ger flexibilitet och snabb svarstid på förfrågningar om specialiserade resurser, vilket bland annat gör det möjligt för medlemsföretag att bemanna större projekt. Alliansen har också expertis inom andra områden, som Azure, Google, Mule, Kong, Kafka, Hashicorp, RedHat etc.

Vad gör Cegal?  

Cegal har varit medlem i REAL sedan 2016. I nätverket arbetar vi med andra medlemmar för att leverera maximal avkastning på kundernas investering i Oracle-teknik. Vi gör detta genom att samarbeta, dela och utmana varandra för att förbättra oss själva och våra kunder. Vi har månatliga tekniska presentationer så vi är uppdaterade om den senaste tekniken.

 

Undrar du något om REAL?