<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Vi bidrar till en bättre miljö

Våra insatser ligger i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Vårt fokus och bidrag

Att ta hand om miljön är en fråga vi inte bara bryr oss om, utan också bidrar till. Vårt fokus inom miljö är uppdelat i våra tre huvudområden:

  1. Minska koldioxidavtryck. Vi hanterar vår miljöpåverkan. Vår roadmap för ESG (Environmental, Social,and Governance) stödjer vårt mål att bli koldioxidneutral 2023.

  2. Stödja våra kunder i att uppnå sina hållbarhetsmål genom att tillhandahålla digital teknik som stödjer minskade utsläpp.

  3. Superduktiga tech-människor som bidrar till miljövänliga lösningar och ansvarsfull konsumtion och produktion för våra kunder.

Cegals mission är att skapa digitala succéhistorier i meningsfulla och hållbara branscher. Det är därför vi har specialiserat oss bland annat inom energibranschen, och vi har satt upp specifika mål för oss att koppla våra kundprojekt till FN:s hållbarhetsmål.

Vi är fast beslutna att kontinuerligt bidra till att ta hand om vår planet. Vårt arbete är i linje med den internationella standarden specificerad i NS-EN ISO-14001:2015 Miljöledningssystem och vi har ISO 14001 IQNET-certifikatet.

Våra fokusområden:

Vi tar socialt ansvar

Vårt mål är att bygga ett legendariskt företag som våra anställda älskar att arbeta för, och som våra kunder älskar att arbeta med.

Vi är en ansvarsfull aktör

Vi måste utöver oss själva ta ansvar för att bidra till den globala hållbarhetsagendan

Vill du veta mer om hur vi arbetar för en bättre miljö? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Hållbarhet
Molnet sparar tonvis av CO2-utsläpp
arrow
Hållbarhet Energi
Med Green Tracker kan företag halvera deras energiförbrukning
arrow
Nyheter
Vill bli världens viktigaste tech-företag inom energi
arrow