<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Molnet sparar tonvis av CO2-utsläpp

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
01/10/2022 |

När företag flyttar sin IT-infrastruktur och sina applikationer till molnplattformar bidrar de också till en grönare värld. Anledningen är att allt fler molndatacenter drivs av förnybar energi. Samtidigt använder molnet hårdvaran mer effektivt.

Skalbarhet, prestanda, flexibilitet och pris är välkända argument för att flytta applikationer och infrastruktur till molnplattformar. På senare tid är "hållbarhet" alltmer också ett argument. Lägre eller inga utsläpp av växthusgaser och lägre energiförbrukning tack vare effektivare användning av hårdvara är några av anledningarna till att molnet faktiskt är mer hållbart än att låta IT-infrastruktur, tjänster och applikationer köras på sina egna servrar (on-prem).

NilsonGroup som bland annat står bakom DinSko och Skopunkten sparar 5 ton CO2 utsläpp varje år genom att flytta sin IT-infrastruktur till molnet. I tillägg har skokoncernen minskat energiförbrukningen relaterad till IT-driften med 86 procent. 

Det är viktiga siffror både för medvetna kunder och när koncernen ska rapportera om hållbarhet till myndigheter, investerare och anställda.

IDC: Molnet sparar 1.000.000.000 ton CO2

Enligt analysföretaget IDC kan övergången till molntjänster bidra till en minskning av utsläppen på minst en miljard ton CO2 under de kommande fyra åren globalt. IDC har beräknat utsläppsminskningen genom att använda egna siffror relaterade till driften av on-prem-datacenter samt molndatacenter, och sammanställt dem med siffror och analyser från andra företag.

"Molndatacenter bidrar till att minska CO2-utsläppen eftersom molnet använder hårdvara och mjukvara mer effektivt. Utsläppsminskningen kommer från smartare energianvändning, optimerad kylning, optimering och bättre utnyttjande av servrar, lagring och annan hårdvara," skriver IDC i rapporten “Worldwide CO2 Emissions Savings from Cloud Computing”.

Många servrar som ligger ute hos företag används inte heller. Analyser från Oracle visar att:

30 procent av alla servrar som är on-prem, i företagens egna datorrum, är "zombie"-servrar som inte har arbetsbelastning, men som ändå använder el.

Cegal – ledande på hållbar IT

Cegals mål är att inom fem år bli världens ledande teknikföretag inom hållbara IT-lösningar. Samtidigt kommer Cegal att vara en viktig bidragsgivare till det gröna skiftet och omställningen till användning av förnybar energi.

– Att vi lyckas skapa digitala succéhistorier relaterade till det gröna skiftet beror på att vi har gedigen branschkompetens och många års erfarenhet av att hjälpa företag att börja använda molntjänster säger Rafael Gonzalez Country Manager, Cegal Sverige.

Oracle är en av teknikjättarna som har satt upp ambitiösa mål för att göra sin molnplattform, Oracle Cloud Infrastructure, så hållbar som möjligt. Om företagen ska minska sitt CO2-fotavtryck måste den digitala infrastrukturen också drivas av förnybar energi. Detta gäller alla Oracles datacenter i Europa.

Oracle Cloud Infrastructure är byggd för hållbarhet

Oracle har utvecklat Oracle Cloud Infrastructure (OCI) med tydliga mål för hållbarhet. För att skapa så rena och effektiva datacenter som möjligt har Oracle utvecklat datacentren med följande mål:

  • Att tillhandahålla effektiva molntjänster med användning av så mycket förnybar energi som möjligt för att minska utsläppen av växthusgaser. Alla Oracles datacenter i Europa drivs av förnybar energi.
  • Att åta sig att minska miljöpåverkan med mycket ambitiösa mål om att minska vattenanvändning, avfall och CO2-utsläpp.
  • Att utveckla hårdvara som passar in i den cirkulära ekonomin och därmed minskar e-avfallet till deponier med 99%.

Utöver att Oracle Cloud Infrastructure i Europa drivs av förnybar energi har Oracle även byggt in smart mjukvara i sina databas- och lagringslösningar som gör att du behöver färre fysiska diskar och på så sätt sparar både energi och utrymme.

Läs om: Oracle Cloud datacenter i Sverige>

Cegal har många års erfarenhet av att flytta kunders infrastruktur till Oracle Cloud, vilket ger kunderna både sänkta kostnader, energiförbrukning och CO2-avtryck. Två av företagen Cegal har hjälpt till på OCI betonar effekterna på både kostnader och ökad hållbarhet.

En genomgång av NilsonGroup, som bland annat ligger bakom skokedjorna DinSko och Skopunkten, visade på en minskning av energiförbrukningen med 86 procent till 736 kWt per. månad och en minskning av CO2-utsläppen med 5 ton per. år efter övergången till OCI.

En liknande genomgång av hållbarhet på Finanssektorens Arbejdsgiverforening visade en minskning av energiförbrukningen med 80 procent till 221 kWt per. månad och en minskning av CO2-utsläppen med 1,7 ton per. år.

Läs om: Cegals kärnvärden och hjärtesaker här > 

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Oracle
Oracle Cloud datacenter i Sverige
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow