<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Testning och Testautomatisering

Testa på rätt nivå, vid rätt tidpunkt och på ett smart sätt.

Testautomatisering är oumbärligt

När det gäller IT-utveckling handlar det om att testa på rätt nivå, vid rätt tidpunkt och på ett smart sätt. Våra konsulter kan testning och testautomatisering. Att automatisera testning ger högre testtäckning, tätare testkörningar och snabbare leveranser, vilket är absolut oumbärligt i de flesta projekt och inte får förbises.  

Testning

Programvarutestning är ett sätt att bedöma programvarans kvalitet och minska risken för programvarufel under drift. Testning består vanligtvis av verifiering av krav, användarhistorik eller andra specifikationer: "Har vi byggt produkten korrekt?", och/eller validering av affärsmål: "Bygger vi rätt produkt"?

Testautomatisering

På Cegal är vi fast beslutna att använda modern testautomatisering där så är lämpligt.

Vi gör detta för att:

  • Säkerställa hög testkvalitet
  • Säkerställa kvalitetsdokumentation på produkten
  • Undvika tidskrävande manuella processer

Testautomatisering är en av många tekniker som används bakom kulisserna när man skapar programvara. Automatiseringen kan genomföras på många nivåer, såsom djupare in i programvaran i form av enhetstester, eller som exempelvis testning av användargränssnitt (UI-testning). Det är viktigt att definiera vad som ska automatiseras, så att det matchar det som är värdefullt för kunden.

UI-testautomatisering täcker vanligtvis de mest värdefulla scenarierna först och vidareutvecklas därefter för fler användarscenarier. När testet är stabilt kan det köras automatiskt, och meddelar då snabbt teamet ifall den berörda delen behöver korrigeras eller om den kan lanseras. Att ha tester som uppdaterar teamet om den faktiska statusen för utvecklingen/lanseringen kan skapa en stabil grund för ett bra teamarbete. För våra kunders del betyder det att de inte behöver uppleva problem i produktionen, eftersom utvecklingsteamet ständigt matas med information som förhindrar fel och instabilitet.

Täcker tusentals scenarier på några minuter

Testautomatisering kan täcka tusentals scenarier på några minuter, i motsats till manuell testning som ofta tar timmar, dagar och till och med veckor. Och det finns fler fördelar med automatiserad testning. Utöver att det sparar tid och ansträngning är det ett enkelt sätt att se till att dokumentationen är utformad så att den både är lättläst för människor och kan köras av datorer för att verifiera att systemet fungerar enligt beskrivning.

Bra dokumentation är ovärderlig i mjukvaruutveckling och Cegals erfarenhet är att bra testtekniker ger ett pålitligt teamarbete och hög kundnöjdhet.

Cegal har kvalificerade och certifierade testkonsulter med den kunskap och förståelse som krävs för att möjliggöra övergången från manuell testning till ett automatiserat tillvägagångssätt hos våra kunder.

 

Vill du prata med oss om Test och Testautomatisering? Vi ä redo att hjälpa dig.

Relaterade tjänster

Konsulttjänster

Cegals IT-konsulttjänster erbjuder ett brett utbud av IT-expertis som hjälper dig på din digitala resa – från strategiska rådgivningstjänster till praktisk IT-leverans.

arrow
Konsulter: Integration

Vi har ett av Sveriges starkaste team inom dataintegration, som vi även är internationellt erkända för.

arrow
Projektledning

Projektledning från Cegal ger dig rätt folk – folk med kompetens att framgångsrikt leverera projekt, oavsett hur stora eller komplexa de är.

arrow

#MeetOurTeam