<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Molninfrastruktur & Cybersäkerhet

Säkrar din IT-infrastruktur

Säkerhet är viktigare än någonsin

Digitalisering och molnteknik gör att din IT-portfölj innehåller allt fler system som måste kommunicera med varandra.

Digitalisering och molnteknik gör att din IT-portfölj innehåller allt fler system som måste kommunicera med varandra. Informationssäkerhet är därför viktigare än någonsin. Säkerhet som yrkesområde har också blivit mer krävande – det blir allt svårare att dölja informationen för omvärlden, eftersom man samtidigt måste nå ut till sina användare och målgrupper.

Våra cybersäkerhetsexperter hjälper dig att ligga i framkant när det gäller att säkra din IT-infrastruktur, så att du har kontroll över att hanteringen av identiteter, roller och systemåtkomster följer dataskyddsförordningens regelverk. 

Vi hjälper dig även att följa med i lagstiftning som berör säkerhetsrelaterade frågor, exempelvis kring dataskyddsförordningen och implementering av ISO27001

Vi är mycket kunniga inom molninfrastruktur och plattformstjänster, hybridlösningar och multi-cloud infrastruktur, och hjälper dig med molnmigrering. Om ditt mål är att upprätta multi-cloud hjälper vi dig att integrera din infrastruktur så att den blir sammanhängande.

Turn-key lösningar

Vår produktportfölj har nyckelfärdiga lösningar där vi kan leverera allt från grundläggande funktionalitet, som slutpunktssäkerhet, till de mest avancerade och komplexa säkerhetslösningarna i säkerhetsstacken.

Våra erfarna och certifierade konsulter bistår med driftsäkerheten. De hanterar allt från övervakning och sårbarhetshantering till arkitektur och systemhärdning. Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna för ett enhetligt och tvärfunktionellt säkerhetsarbete som täcker hela organisationen. Vi betonar principer som defense-in-depth, assume to be breached och zero trust. Vårt mål är att vara en partner – inte bara en tjänsteleverantör inom informationssäkerhet. För att uppnå detta använder vi välkända och certifierade processer, ramverk och verktyg.

Resultatet är en fortlöpande process för kontinuerlig förbättring som ökar förståelsen för och medvetenheten om informationssäkerheten i alla led i din organisation.

Utöver vår expertis inom traditionella IT-system har vi även kompetens inom och erfarenhet av OT-miljöer. Vi är väl förtrogna med industri- och sjöfartskraven inom olje- och gassektorn samt energisektorn i allmänhet. Vår breda erfarenhet sträcker sig från områden som EPC-projekt till drift och underhåll.

Vad gäller molnplattformar är vi ledande inom Oracle-infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark och arbetar även med Azure, Google och Amazon. Vi arbetar också med automatisering av infrastruktur (infrastructure automation) och infrastruktur som kod (Infrastructure as Code/IaC) – ibland kallat DevOps för infrastruktur.

Vill du prata med oss om Molninfrastruktur och Cybersäkerhet? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade tjänster

Cyber Security Management

Vår tjänst inom Cyber Security Management säkerställer att en solid säkerhetsstrategi etableras för att skydda dina kritiska affärsfunktioner.

arrow

Relaterade artiklar

Blogg
Hur tacklar ditt företag en datakrasch?
arrow
Konsulttjänster
Är det smart att använda deduplicering på backupdisken?
arrow
Oracle Blogg
Har du säkrat din databasmiljö tillräckligt bra mot dataförlust...
arrow