<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Cyber Security Management

Minska risken genom värde- och hotinsikt.

Skydda dina värdefulla data

Skapa en solid säkerhetsstrategi för att skydda dina viktigaste affärsfunktioner.

Upprätta informationssäkerhet

Inom bl.a. energisektorn kännetecknas industriell automatisering och processtyrningssystem av en hög grad digitalisering. Det ökade beroendet av digital teknik har lett till nya digitala sårbarheter och därmed förhöjd risk. Energisektorn fortsätter att vara en huvudkandidat för alltmer innovativa cyberattacker.

Cegals tjänst för Cyber Security Management vägleder och hjälper dig att navigera i detta komplexa fält. Våra dedikerade leveransområden erbjuder ett brett spektrum av säkerhetslösningar för att skydda och övervaka kritiska funktioner och säkerställa affärskontinuitet.

Vår partnermodell innebär att Cegals team arbetar mycket nära dig, så att vi kan säkerställa att era affärsbehov verkligen uppfylls. Utifrån den positionen utvecklar vi vår tjänst för säker informationshantering med en skräddarsydd riskstrategi för att stödja er organistions strategiska riktning och kontinuerliga förbättring.

Ett helhetsperspektiv

Vi sätter oss in i er situation och adderar branschkunskap inom resursidentifiering, riskutvärdering, klassificering och begränsning. Vi säkerställer korrekt prioritering genom att kombinera analyser av kostnad vs nytta och implementering av åtgärder för kontinuerlig förbättring. 

Vår partnermodell säkerställer rätt nivå av informationssäkerhet baserat på en rad faktorer:

 • Uppdrag, mål och krav
 • Kostnad vs nytta
 • Kontinuerlig förbättring
 • Kunskap om energibranschen
 • IT-säkerhetskompetens
 • Hotbildstrender

Vårt helhetsperspektiv säkerställer att processerna och ramverken tillämpas över hela företaget och i alla informationssystem:

 • Offentliga och privata moln
 • Entreprenörer
 • Industriell IT (OT)
 • IT on prem.

Cyber Security Management erbjuder ett förenklat tillvägagångssätt för att upprätta och upprätthålla effektiva säkerhetsprotokoll. Dina informationssäkerhetsprocesser och tillgångar dokumenteras också på ett sätt som lätt kan granskas, vilket säkerställer att du kan tillhandahålla dokumentation till relevanta intressenter - t.ex. kunder, ägare och myndigheter – så att du alltid kan visa att du har kontroll. Genom att ha rätt ”integrerade” ledningsprocesser på plats kan ni minska behovet av informationssäkerhetsspecifika processer.

Viktiga funktioner

Identifiera

Identifiera potentiella risker och vilka tillgångar (assets) eller system som har en hotbild.

 • Identifiera värdefulla tillgångar med tillhörande hotbild och sårbarheter
 • Kartlägg kritikalitet, tillgänglighet och risknivå
 • Initiera tillräckligt skydd
Skydda

Fastställa och upprätthålla en acceptabel risknivå.

 • Fokusera på proaktiva sätt att undvika incidenter
 • Skydda och underhålla dina tillgångar
 • Säkerställa kontinuitet i verksamheten
Upptäcka

Eftersom hotbilden ständigt förändras i takt med trender och teknik är vi alltid alerta.

 • Analysera miljön
 • Testa kritiska system
 • Initiera skyddsåtgärder
Hantera och återställa

Upprätta effektiva processer för tidig upptäckt av incidenter och eliminering av grundorsak.

 • Var beredd med motåtgärder
 • Minimera påverkan
 • Säkerställa att affärsverksamheten inte påverkas

Vill du veta mer om Cyber Security Management? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade tjänster

Konsulter: Molninfrastruktur & Cybersäkerhet

Digitalisering och molnteknik gör att din IT-portfölj innehåller allt fler system som behöver kunna prata med varandra. Det gör cybersäkerhet viktigare än någonsin.

arrow
Cyber Security Assessment

Cyber Security Assessment analyserar din organisations etablerade säkerhetsåtgärder.

arrow

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam - Lars

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Lars!

Relaterade artiklar

Blogg
Hur tacklar ditt företag en datakrasch?
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Konsulttjänster
Är det smart att använda deduplicering på backupdisken?
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow
Oracle Blogg
Har du säkrat din databasmiljö tillräckligt bra mot dataförlust...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow