<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Process Governance

Ett flertal managerade tjänster som erbjuder expertstöd.

Öka digitaliseringen

Vi kan hjälpa ditt IT-team att leverera mer värde till verksamheten.

Cegal har ett brett utbud av managerade tjänster för att kunna leverera bästa möjliga processtyrning. När du arbetar med oss har du alltid en dedikerad kontaktperson, som i sin tur backas upp av ett helt team av IT-experter. På så vis kan vi ta ansvar för viktiga IT-områden så att du kan ägna mer tid åt dina verksamhetsmål. 

Cegal är en strategisk IT-partner som förstår vad som är viktigast för dig och din verksamhet. Vårt skalbara och flexibla utbud av managerade tjänster ger dig tillgång till en mängd IT-specialisters kunskap utan att du behöver öka ditt företags personalstyrka. Det är en effektiv, kostnadseffektiv och kraftfull lösning som i slutändan gör att ditt IT-team kan öka sitt bidrag till verksamheten.

IT Health Check

Cegals IT Health Check bedömer ditt företags nuvarande tillstånd och IT-styrningsmognad inom viktiga områden, och följer upp detta genom att ge skräddarsydda rekommendationer för kontinuerlig förbättring.

Cyber Security Management

Vår tjänst för säker informationshantering bygger upp en solid säkerhetsstrategi för att skydda era kritiska verksamhetsfunktioner.

Project Office Service

Project Office Service är en flexibel konsulttjänst som hjälper dig att prioritera, hantera och slutföra projekt som levererar maximal verksamhetsnytta.

Application Management

Dra nytta av våra experter på application management, inklusive livscykelhantering, upphandling och effektivisering.

Business Information Management

Cegals tjänst Business Information Management hjälper ditt företag att uppnå digitaliseringsmålen och omvandla företagets data till värdefulla insikter.

Custom Software Management

Custom Software Management hjälper dig att låta din egen personal utveckla applikationer som de själva kan använda i arbetet, samtidigt som du uppnår bättre kontroll och hantering av alla dina egenutvecklade applikationer.

Agile IT Governance

Agile IT Governance är en tjänst som ger dig skalbar och flexibel IT-styrning.

Vill du prata med oss om Process Governance? Vi är redo att hjälpa dig.

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam - Lars

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Lars!