<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Superdator i Oracle Cloud med hjälp av Cegal

Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa generations teknikföretag, som möjliggör en mer hållbar framtid och formar den digitala framtiden genom att förvandla komplex IT till digitala succéhistorier.
12/08/2021 |

Med övergången till Oracle Cloud sparar Nationella Kompetenscentret i Sverige veckor och månader genom att ge studenter och företag tillgång till kostnadseffektiv High Performance Computing när dem organiserar träning. Cegal (tidigare SYSCO) har varit teknisk rådgivare längs vägen. (Foto: EuroCC) 

Cegal har hjälpt Sveriges gren av EuroCC National Competence Centres (ENCCS) för superdatorer att använda Oracle Cloud Infrastructure (OCI) för att effektivisera allokeringen av High Performance Computing (HPC)-resurser under träningar/kurser som organiseras.

Kurs ENCCS

Det är EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) som delfinansiär, både för byggandet av superdatorerna (HPC) samt för att etablera de olika kompetenscentrumen inom Europa.

Löser medicinska gåtor och förstår text

HPC används för mycket tunga aritmetiska uppgifter, klimatmodellering, medicinska analyser, sentimentanalyser av text, artificiell intelligens (AI), Machine Learning och så vidare. Användarna är doktorander, forskarinstitutioner, myndigheter och företag.

HPC-resurserna som erbjuds genom EuroHPC JU kan erbjuda upp till flera hundra petaflop/s. Det vill säga att superdatorerna kan utföra tusen biljoner operationer per andra. Flop betyder floating operations.

Genom ENCCS får användarna professionell hjälp med att hitta rätt samtal och att skicka in framgångsrika ansökningar för att lyckas få resurstilldelning på dessa datorer. Samt ENCCS organiserar olika kurser om hur man använder HPC resurser effektivt.

– Genom att erbjuda High Performance Computing (HPC) i Oracle Cloud i stället för på vår svenska on-prem-infrastruktur sparar vi veckor, ibland till och med månader, på att förbereda kurs-resursen (plattformen). När vi använder svenska on-prem resurser är vi tvungna att göra många tidskrävande specialanpassningar och manuella operationer. 

Dr. Roberto di Remigio på ENCCS.

Tillsammans med Cegal har ENCCS automatiserat installation och allokering av senaste teknik för kursanvändningen av HPC-resurser för två av deras kurser.

– Nu lägger jag bara 30 minuter på att förbereda HPC kurs för våra användare och 10 minuter på att ta ner plattformen efter att den har använts under kursen. I praktiken är HPC-resurserna redo att användas för kursen med ett klick, tillägger han.

ENCCS

Europeiskt superdatornätverk

ENCCS stöds av EU samt Vetenskapsrådet och Vinnova. ENCCS ger kurser och konsulttjänster för att använda High Performance Computing. Centret är beläget vid Uppsala universitet.

– Våra kunder behöver fjärråtkomst till HPC-plattformen under kurserna. Med Oracle cloud-lösningen var det ganska lätt att tillhandahålla sådan åtkomst. Det var alltid många problem med fjärråtkomst, mycket support och säkerhetsutmaningar, säger di Remigio.

Dr. Lilit Axner, föreståndaren för ENCCS, förklarar varför centret valde Oracle.

– Vi behövde kostnadseffektiv cloud lösning med A100-chippen för att kunna köra de senaste lösningarna och applikationerna inom AI och Machine Learning. Med Oracle Cloud sparade vi cirka 30 procent jämfört med kostnaden för andra publika molnplattformar.

Dr. Lilit Axner, föreståndaren för ENCCS

ENCCS kollade in andra globala molnplattformar, men valet föll på OCI tack vare pris/pestanda och senaste HPC-teknik. Cegal hjälpte till att införa en automatiserad HPC-resurslösning där ENCCS endast betalar för de GPU-erna som används. När behovet är att köra flera tusen parallella processer är det prestandan hos Graphics Processing Units (GPU) som vanligtvis är viktigast, inte CPU:er (Central Processing Units). Lilit understryker dock att det beror på mjukvaran eftersom en del mjukvaror inte behöver GPU:er.
Genom att använda GPU i Oracle Cloud, bidrar ENCCS till en CO2-neutral molnplattform.

Årligen faciliterar ENCCS cirka 30 HPC-kurser.

Cegal har tillhandahållit Cloud Setup och Calibrate och Autonomous Scripting samt integrationer. ENNCS har köpt Oracle Cloud Infrastructure, Oracle GPU och Oracle Cloud Foundations för hittills två av sina kurser och har Cegal som teknisk rådgivare best practice partner inom public cloud. 

Vill du prata med oss? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Oracle Succéhistorier
Cegal effektiviserade arbetet för Equalis genom en flytt till...
Redaktionen SE Cegal vill bygga ett enastående, nästa...
arrow