<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

AVO

Vad är AVO?

Inom geofysik och seismologi avser Amplitude Versus Offset (AVO) beroendet av det seismiska attributet (amplitude) på avståndet mellan källan och mottagaren (offset).

Geofysiker använder AVO-analyser på seismiska data för att undersöka innehållet, porositeten och densiteten i bergarter. Inom olje- och gasindustrin används AVO-analyser för att identifiera kolvätereservoarer.

Cegal och AVO

Att utforska AVO-sambanden i seismiska data kan vara oerhört värdefullt och ge information om möjliga olje- och gasansamlingar.

Cegal har effektivt kommersialiserat användningen av AVO-tekniker i Blueback Seismic Reservoir Characterization (engelsk sida) som ger ett tydligt och definierat arbetsflöde för berg och seismiska egenskaper.

Blueback ODiSI (engelsk sida) utökar användningen av AVO och tillhandahåller en avancerad stokastisk inversionsalgoritm och arbetsflöde som samlar in geologisk och geofysisk information för att producera högkvalitativa estimat för en reservoar.

 

Relaterade ord:
Vill du veta mer om AVO?

Relaterade artiklar (på engelska)

Software
Utilizing Seismic Reservoir Characterization Techniques to...
Richard Neale Richard has 10 years’ experience as a...
arrow
Software
How Many Facies Can You Predict from Seismic Data?
Bruce Chalmers Bruce is a geoscientist with a...
arrow