Vi är en ansvarsfull aktör

Vi måste ta ansvar utöver oss själva för att bidra.