<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Vi är en ansvarsfull aktör

Vi måste ta ansvar utöver oss själva för att bidra.

Ansvar utöver oss själva

Vi kommer att utöver oss själva ta ansvar för att bidra till den globala hållbarhetsagendan.

Det gör vi genom att ställa krav på våra leverantörer och partners (Code of Conduct) och ge tydliga förväntningar till intressenter i värdekedjan. Samtidigt strävar vi efter att arbeta i partnerskap med andra och samarbeta i leverantörskedjan för att uppnå en hållbar utveckling.

Vi är ett öppet och transparent företag. Vi har strikta och tydliga rutiner för antikorruption och ett massivt fokus på informationssäkerhet i allt vi gör med tillhörande rutiner och processer.

Cegal är en ansvarsfull samhällsaktör. FN och EU har identifierat teknikindustrin som en av de viktigaste drivkrafterna för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Eftersom vi representerar en bransch med betydande inflytande har vi ett socialt ansvar utöver oss själva.

Partners_Responsibility_beyond_ourselves
En aktiv del av den cirkulära ekonomin

Baserat på det faktum att vi förbrukar 2,5 gånger de tillgängliga resurserna på jorden varje år, färdas vårt samhälle längs en återvändsgränd och skapar oåterkalleliga skador. Detta förändrar attityden till hur ansvarsfulla vi alla är när det gäller resurser och hur teknisk utrustning omhändertas när anställda inte längre kan använda den.

Teknikbranschen är en del av en värdekedja där betydande mängder icke-förnybara resurser kasseras. Detta måste förändras, och vi måste äga vår del av detta ansvar genom att försöka testa nya koncept för den cirkulära ekonomin, för oss själva och i partnerskap med andra.

Samtidigt ökar vi vår kunskap om förändringar och potentiella förändringar av politik och regelverk så att vi alltid är uppdaterade om hur vi kan hjälpa våra kunder att driva sin verksamhet så hållbart som möjligt. En annan del av detta är hur vår organisation arbetar dygnet runt för att säkerställa informationssäkerhet för våra kunder och oss själva.

Bolagsstyrningen som hanteras av våra ägare, styrelse och ledning är i linje med den internationella standarden som specificeras i NS-EN ISO-9001: 2015 Quality Management, och vi har ett ISO 9001 IQNET-certifikat

Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet

Vi har skapat Cegal Quality Management System för att säkerställa ett gemensamt ramverk för våra handlingar. Detta system säkerställer att vi arbetar enligt de högsta standarderna för Health, Security, Environment and Quality (HSEQ) för våra anställda, kunder, entreprenörer och leverantörer.

Vi har åtagit oss att:

  • Anpassa vår verksamhet till alla regulatoriska krav.
  • Tillhandahålla en arbetsmiljö som skyddar våra anställda och annan personal som är involverad i vår verksamhet, onshore och offshore.
  • Säkerställa en hållbar och miljövänlig verksamhet där Cegal är en pålitlig affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör.

Cegals Quality Management System är kompatibelt med:

  • Den internationella standarden specificerad i  NS-EN ISO-14001:2015 Environmental management system. ISO 14001 IQNET Certifikat
  • Den internationella standarden specificerad i NS-EN ISO-45001:2015 Occupation Health and Safety management system. ISO 45001 IQNET Certifikat
  • Den internationella standarden specificerad iNS-EN ISO-9001:2015. Quality Management. ISO 9001 IQNET Certifikat 
  • ISO/IEC 27001 är ett internationellt erkänt ramverk för bästa praxis för ett ISMS. Cegal uppfyller ISMS-kraven specificerade i ISO/IEC 27001:2017. ISO 27001 IQNET Certifikat 

Vill du prata med oss om att vara en ansvarsfull aktör? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade artiklar

Hållbarhet
Cegal hjälper tjejer med att komma vidare i First Lego League
arrow
Hållbarhet
Högstadietjejer vill rädda världshaven från saknade containrar
arrow
Hållbarhet Blogg
Cegal hjälper offer för människohandel
arrow