<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

IT Health Check

Identifiera vilka viktiga områden som kan förbättras, och hur du gör det.

Mät dina nuvarande styrkor och svagheter

Utifrån din befintliga IT-hälsa och ditt nuvarande IT-tillstånd får du skräddarsydda rekommendationer som hjälper dig att förverkliga er fulla potential.

Utvärdera 8 viktiga IT-områden

För att kunna förbättras måste du känna till ditt nuvarande tillstånd. IT Health Check använder en standardiserad utvärdering med åtta viktiga IT-områden som ger dig en baslinje som utgångspunkt.

Verksamheten får en poäng för varje nyckelområde, vilket innebär att man kan se hur man ligger till i jämförelse med branschens best practice. De områden som omfattas är:

 • Application governance
 • Information security
 • Data governance and BI (Business Intelligence)
 • Business strategic relation
 • Process maturity
 • ESG (Environment, Social Governance)
 • Enterprise architecture
 • Cost control

Syftet med bedömningen är att ge en översikt över varje områdes mognad. Resultaten och rekommendationerna kan användas för att identifiera och initiera mer ingående utvärderingar av specifika områden.

Utifrån resultaten ges skräddarsydda rekommendationer för att vägleda er mot era individuella IT-mål. Du får personliga och praktiska råd från expertkonsulter som hjälper dig att överbrygga klyftan mellan var du är nu och var du vill vara.

Att lämna över administrativ kontroll till IT

Vårt mål är att hjälpa till med praktiska och förnuftiga förbättringar genom vår omfattande expertis. IT Health Check underlättar för verksamhet och IT-avdelningen att samarbeta för att ge optimalt affärsstöd och kontinuerlig förbättring till din organisation.

Vi kombinerar de bästa etablerade arbetsmodellerna med era IT-behov och tar fram en högkvalitativ rapport om "nuvarande tillstånd" och "måltillstånd". Du får skräddarsydda förbättringsrekommendationer som kan användas som en språngbräda mot den optimala mognadsnivån för ditt företag.

Tjänsten består av 3 steg:

 • Bedömning av mognad
 • Analys och rekommendationer
 • Implementering av förbättringar

IT Health Check kan göras som en engångsbedömning, eller utföras årligen för kontinuerlig utvärdering.

IT Health Check's delar

Mognadsbedömning

Utvärdera viktiga IT-områden för att fånga upp nuvarande tillstånd och identifiera baslinjen.

 • Identifiera strategiska IT-styrkor
 • Hitta förbättringsområden
 • Skapa ett referenspoängsystem som utgångspunkt
Personliga rekommendationer

Baserat på dina resultat tar våra IT-experter fram rekommendationer för att vägleda dig i rätt riktning.

 • Expertråd baserat på dina behov
 •  Praktiska steg för att åstadkomma förbättringar
 • Se hur du förverkligar din potential
Kontinuerlig förbättring

Nyckeln till att uppnå mål och vara perfekt positionerad för att möta framtida utmaningar är kontinuerlig förbättring.

 • Se till att planerade implementeringar fortskrider
 • Mät mot förväntade resultat
 • Bygg kompetens för ytterligare tillväxt
Interna strategiska möjligheter

IT Health Check hjälper dig att höja IT-teamets kapacitet och profil inom din organisation.

 • Visa att IT aktivt skapar nytta, dvs inte är ett kostnadscenter
 • Skapa och leverera en strategisk karta
 • Förbättra anpassningen av IT-styrningen till affärsmålen

Vill du veta mer om IT Health Check? Vi är redo att hjälpa dig.

Relaterade tjänster

Cyber Security Management

Vår tjänst inom Cyber Security Management säkerställer att en solid säkerhetsstrategi etableras för att skydda dina kritiska affärsfunktioner.

arrow

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam - Lars

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Lars!