<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2233467260228916&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
SV

Application Management

Få maximalt värde från din applikationsportfölj

Heltäckande applikationsoptimering

Dra nytta av vår expertis på applikationshantering, inklusive livscykelhantering, upphandling och effektivisering.

Låt Cegal-experter vägleda din applikationsportfölj

Application management är processen för att hantera applikationer under hela livscykeln, från idé till avveckling. Genom Application Management som tjänst kan Cegal optimera applikationsportföljerna och genomföra kostnadsbesparingar genom att använda en standardiserad process som följer vedertagen praxis.

Cegals Application Management-team kommer att ha ett nära samarbete med dig för att säkerställa att dina behov uppfylls. Du kan välja mellan olika tjänster och anpassa dem efter dina individuella behov.

Application Management som tjänst täcker de mest kritiska aspekterna av livscykelhantering för applikationer, samtidigt som du kan dra nytta av full transparens i form av instrumentpaneler och rapporter. Du kommer alltid att ha full insyn i applikationerna – och de kostnadsbesparingar vi genomför åt dig.

Ge applikationerna den uppmärksamhet de förtjänar

I takt med att företag ökar sin digitalisering växer IT-miljöns komplexitet. Följden kan bli stora applikationsportföljer som är svåra att organisera, effektivisera eller i många fall motivera, dvs onödiga kostnader för verksamheten och en applikationsportfölj som inte är ändamålsenlig.

Från proaktiv applikationsövervakning, förebyggande underhåll och problemlösning till licensgranskning, upphandlingsstöd och kostnadskontroll – vi lovar dig sinnesro och en applikationsportfölj med stabilitet och transparens.

Cegals IT-experter kan hjälpa dig

Vi kan erbjuda expertrådgivning som tar hänsyn till dina verksamhetsbehov och individuella krav. Vår expertis omfattar:

Application-Management_SE_1

Viktiga funktioner

Minska kostnaderna

Upptäck var du spenderar för mycket och hur du kan få IT-budgeten att räcka längre.

 • Rationalisera applikationsportföljen
 • Mät värdet på varje applikation
 • Kostnadstransparens för alla applikationer
Effektivisera applikationsportföljen

Se till att varje applikation levererar maximalt värde till verksamheten.

 • Se till att licenser och prenumerationer uppfyller dina behov
 • Öka värderealiseringen för applikationer
 • Gallra bort applikationer som underpresterar
Sinnesro

Cegals experter tar hand om livscykelhanteringen av hela applikationsportföljen.

 • Analysera de affärsmässiga argumenten för varje applikation
 • Gallra, nedgradera, uppgradera eller ta bort licenser
 • Alla regelverk och processer tas om hand
Kontinuerliga förbättringar

Dra nytta av vedertagen praxis för application management och en kontinuerlig förbättring av processer.

 • Kontinuerliga analyser baserade på avtalscykler
 • Ständig utveckling för att möta föränderliga behov
 • Uppdateringar och uppgraderingar hanteras åt dig

Vill du prata med oss om Application Management? Vi är redo att hjälpa dig.

#MeetOurTeam

#MeetOurTeam - Lars

Vi vill visa upp våra medarbetare genom det vi har kallat #MeetOurTeam. Möt Lars!